P.S. in De Specialist, 20 november 2014, ‘De Block: gejaagd door de wind, geremd door het geld’

Geplaatst op 20 november, 2014 om 00:00

Verder zet ze dus in op de bescherming van de allerzwaksten (Omnio-statuut, maximumfactuur… bekend van de vorige bewindslui) met als nieuw aandachtspunt duidelijke, leesbare patiëntenfacturen. Inbegrepen ook een progressieve uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling bij de huisarts, die van start gaat halfweg 2015 (voorkeurregeling).