Het Laatste Nieuws, “Als arts leer je omgaan met verlies, maar niet als moeder”

zaterdag 6 januari 2018

“Als ge uw volwassen dochter van 29 moet troosten na de plotse dood van haar man, dan maakt het echt niet meer uit of ge nog op 1 staat in de politieke poppolls. Dan is nummer 48 ook goed. Het is een cliché als een huis, maar niets in het leven is zo relatief als succes.” Voor Maggie De Block (Open Vld) kon 2018 niet snel genoeg ontbranden. “2017 was mijn annus horribilis. Het kan dit jaar alleen maar beter gaan.” […]

U wilt uw broer Eddie opvolgen als burgemeester. Is het u menens of laat u zich na uw verkiezing gewoon voor zes jaar vervangen?

“Nee. Het is het één of het ander. Ofwel word ik zelf voltijds burgemeester, ofwel wordt hij of zij burgemeester die na mij de meeste stemmen heeft. Niet als plaatsvervanger, maar volwaardig. Pas op, de kiezer moet zich nog uitspreken. In 2012 hadden we de volstrekte meerderheid. De oppositie slijpt nu al de messen. Die vangen ook liever een grote karper dan een kleine. Ik ga het niet cadeau krijgen.”

Pag. 15, Jan Segers

Vrij Ondernemen, Pensioen zelfstandige, eindelijk boven armoedegrens

donderdag 4 januari 2018

[…] Wat is de algemene filosofie van deze regering rond werken en sociale zaken?
“We willen de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en ook onze begroting vrijwaren door meer jobs te creëren. Hoe doen we dat? Door de patronale bijdragen verder te verlagen. In 2018 naar 25 %, een historisch cijfer. […] We verhogen ook de koopkracht. Zo genieten 1,4 miljoen mensen, vooral gepensioneerden, van de stijging van de welvaartsenveloppe met 1,1 miljard euro. Maar ook een alleenstaande vrouw met kinderen bijvoorbeeld zal tot 80 euro extra krijgen. Met de sociale werkbonus verhogen we het nettoloon van de laagste inkomens. Dat staat los van de hervorming van de personenbelasting, die iedereen 100 euro netto per maand moet opleveren.”

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen tot hiertoe voor de zelfstandigen?
“Ik denk dat heel veel zelfstandigen geholpen zijn met de afschaffing van de sociale werkgeversbijdragen op het eerste personeelslid dat zij aanwerven. Dit loopt nog door tot 2020 en telt bijvoorbeeld ook als je eerste werknemer ontslag neemt en je iemand nieuw in dienst wil nemen. Dat is te weinig bekend.” […]

[…] Een zelfstandige krijgt vanaf 1 januari na twee weken een uitkering in plaats van na een maand.
“Ik heb nog de tijd geweten dat het drie maanden was! Maar ook een maand moeten rondkomen met eigen middelen is lang. En niet goed voor de gezondheid, want het zette zelfstandigen bijvoorbeeld na een ingreep te snel aan om hun activiteit te hervatten. Twee weken lijkt ons een goede maatregel, je bent al snel veertien dagen uit roulatie.” […]

Pag. 4-9, Luc Soens

Het Laatste Nieuws, Uw medisch dossier staat straks online

woensdag 3 januari 2018

Vanaf eind maart kunnen alle Belgen hun medisch dossier inkijken via internet. Dat kondigt minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan. Later krijgen patiënten ook de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen.

[…] Minister De Block (Open Vld) stipt aan dat patiënten niet hun volledige dossier voorgeschoteld krijgen. “In eerste instantie is enkel een verstaanbare samenvatting zichtbaar, maar je kan wel doorklikken als je meer details wil.”

Pag. 1, Bieke Cornillie

De Tijd, Patiënt kan straks medisch dossier online inkijken

woensdag 3 januari 2018

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceert binnenkort een digitaal platform, de Personal Health Viewer, waarop patiënten al hun persoonlijke gezondheidsgegevens kunnen inkijken. Dat zei ze gisteren in ‘De inspecteur’ op Radio 2. Daardoor zullen mensen thuis hun persoonlijk medisch dossier kunnen inkijken. Nu moeten ze daarvoor vaak nog langs hun huisarts of is digitale inzage niet mogelijk. […]

Pag. 7, Tobe Steel

De Standaard, Nipte overwinning voor de NIP-test

dinsdag 2 januari 2018

De NIP-test werd door de lezers van De Standaard uitgeroepen tot ‘Het Product van 2017’. Zelfs de Bitcoin was er niet tegen opgewassen. […] De NIP-test is een bloedtest waarmee toekomstige moeders kunnen controleren of hun baby lijdt aan het syndroom van Down. De test bestaat al een aantal jaren, maar in mei van vorig jaar besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om hem terug te laten betalen. Tot dan moesten toekomstige ouders de volledige kosten – een paar honderd euro – zelf ophoesten. […]

Pag. 18, Karsten Lemmens

Het Laatste Nieuws, ‘Besparen op dure apparatuur, maar zorgkwaliteit verbeteren’

woensdag 27 december 2017

[…] Het ziekenhuislandschap is zich, onder impuls van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), aan het hervormen. Bedoeling is om in Vlaanderen tot 13 ziekenhuisnetwerken te komen. […] “Binnen zo een netwerk zal elk ziekenhuis nog basiszorg verstrekken, maar voor meer gespecialiseerde zorg wordt dan samengewerkt binnen het netwerk zodat niet elk ziekenhuis moet investeren in dure en zware apparatuur”, legt Stefaan Vercamer, voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Oudenaarde uit.

[…] Op dit moment staat nog niet vast welke soort medische zorg in de verschillende ziekenhuizen van het netwerk zal worden aangeboden. “Dat is net de essentie van de gesprekken die nu zullen gevoerd worden. Bedoeling is alvast dat de kwaliteit van de zorg er nog op vooruit gaat en dat kunnen we enkel toejuichen”, besluit Vercamer.

Pag. 16, Thomas Vandewalle

De Standaard, Krachtige medicijnen voor iedereen

zaterdag 23 december 2017

[…] De groep kankerpatiënten die immuuntherapie krijgt, is nu meer dan tien keer zo groot als vorig jaar. Innovatieve geneesmiddelen die de voorbije jaren hun intrede deden op de markt, zijn dus niet langer alleen voor patiënten bij wie geen enkele andere optie rest. Almaar meer patiënten voor wie de nieuwe behandeling gewoon de beste optie is, krijgen die ook. Dat kost de ziekteverzekering wel een fortuin. De prijs van immuun­therapie bedraagt meer dan 100.000 euro per kankerpatiënt. […] Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakt zich sterk dat er nu en straks voldoende budget is voor innovatieve geneesmiddelen. Er moet dan maar op andere medicijnen bespaard worden. […]

Pag. 17, Maxie Eckert

Het Nieuwsblad, Alle pasgeborenen getest op mucoviscidose

vrijdag 22 december 2017

Alle kinderen in ons land worden ten laatste vanaf 2019 kort na hun geboorte getest op mucoviscidose. […] Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte de nieuwe screening gisteren bekend. Ze bereikte er een akkoord over met haar acht regionale collega’s. Jaarlijks wordt een budget van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. De Mucovereniging reageert tevreden. “Deze beslissing is van levensbelang”, klinkt het. “We hebben er daarom ook zeven jaar voor geijverd.”

Pag. 10, Jonas Mayeur

Het Laatste Nieuws, Leerkracht mag binnenkort insuline toedienen

vrijdag 22 december 2017

[…] Omdat het voor bepaalde dagelijkse geneeskundige verstrekkingen echter niet haalbaar is telkens een beroep op een bevoegde gezondheidszorgbeoefenaar te doen, gaat gezondheidsminister De Block (Open Vld) de regelgeving wijzigen. Artsen en verpleegkundigen zullen weldra handelingen mogen delegeren aan niet-zorgverleners. […]

Pag. 6, SPK

Knack, ‘Chronische lyme bestaat niet, dus stop met die peperdure behandelingen’

woensdag 20 december 2017

Dr. Wietse Wiels: […] Bovendien geeft de ‘zeer gevoelige’ en peperdure test, die slechts in enkele labs wereldwijd wordt uitgevoerd, bijna altijd een positief resultaat. Ik heb mezelf ook laten testen: ik ben kerngezond en heb nog nooit een teek van dichtbij gezien, maar ik heb blijkbaar chronische lyme.

Dus zou ik kunnen kiezen voor een peperdure behandeling met een centrale katheter met – in het beste geval – onschadelijke middelen, zoals homeopathie en vitamines. Maar zo’n katheter kan ontsteken, en bovendien gebruiken die artsen soms ook minder onschadelijke middelen als antibiotica. Maar het ergst van al: een aantal patiënten heeft een heel andere aandoening, zoals ALS of parkinson, die dus níét wordt behandeld. In de Verenigde Staten heeft dit al tot doden geleid. […]

Pag. 123, Stefanie Van den Broeck