Pan-Europese Commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling

Geplaatst op 03 december, 2020 om 15:47

“De pan-Europese commissie, ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal duurzame antwoorden geven op de uitdagingen van ons Europees solidair gezondheidszorgsysteem,” stelt Volksvertegenwoordiger Maggie De Block. Het coronavirus treft de Europese landen in al hun geledingen zowel op vlak van volksgezondheid, sociaal als economisch. De Pan-Europese Commissie onder leiding van prof. dr. Mario Monti, zal in antwoord hierop een reeks duurzame voorstellen met hoop voor de toekomst formuleren.

De pan-Europese Commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling werkt onder leiding van voormalig Europees Commissaris en premier van Italië prof. dr. Mario Monti en bevat 19 commissieleden met een staat van dienst als minister of in de academische wereld. De commissie zal analyseren hoe de verschillende landen binnen de WHO Europa de pandemie aanpakten en de beste praktijken in kaart brengen. Op basis van de conclusies uit haar analyse zal de commissie aanbevelingen formuleren voor een veerkrachtig en duurzaam sociaal en gezondheidszorgsysteem in de Europese regio.

Om tot haar aanbevelingen te komen, zal de commissie werken rond verschillende thema’s in zes werkgroepen.

  1. One Health (gezondheid van mens, dier en planeet)
  2. Politieke en maatschappelijke veerkracht
  3. Gezondheid, duurzame ontwikkeling en economie
  4. Innovatie en technologie
  5. Internationale aansturing van gezondheid
  6. Gendergelijkheid.

 

Als voormalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zal Maggie De Block zich toespitsen op de drie thema’s: maatschappelijke veerkracht, innovatie en technologie alsook gendergelijkheid.

Maggie somt een aantal centrale vragen op waarover ze met de collega-commissarissen aanbevelingen zal formuleren:

“Hoe verstevigen we ons solidair systeem in Europa en de financiering er van zonder verder de druk op de middenklasse, zelfstandigen en werknemers te leggen? Hoe kunnen we technologie en innovatie versneld ingang doen vinden in de gezondheidszorg om zo de werkomstandigheden te verbeteren? Welke innovaties willen de patiënten met oog op een kwaliteitsvol leven? Hoe implementeren we deze hervormingen?”

Het is duidelijk dat deze gezondheidscrisis meer nog dan bij mannen impact heeft op vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld en werkloosheid. Bij De Block leidt het geen twijfel: “Het is de bedoeling dat we hier aanbevelingen formuleren om de diepgewortelde discriminatie tegen vrouwen, die de pandemie nog maar eens aantoont, verder uit te roeien.”

Maggie De Block stelt dat de pan-Europese commissie zal toelaten om over een bredere horizon te kijken hoe het Europese sociale en gezondheidszorgsysteem versterkt uit deze crisis kan treden.

De website van WHO Europa geeft een overzicht van de commissarissen en hun werkzaamheden.