Patiënt beschermd tegen “coronasupplement”, zorgverlener krijgt compensatie

Geplaatst op 15 mei, 2020 om 09:00

Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Met die maatregel wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de patiënt financieel beschermen tijdens de coronacrisis. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken.  

Minister De Block: “Voor mij zijn twee dingen belangrijk: de patiënt mag niet opdraaien voor de kosten van beschermingsmateriaal, maar ook onze zorgverleners mogen de dupe niet worden.”

Patiënt beschermen

Om patiënten in de veiligst mogelijke omstandigheden te verzorgen, hebben zorgverleners vandaag een pak meer beschermingsmateriaal nodig dan anders. De overheid verdeelt sinds het begin van de coronacrisis gratis beschermingsmiddelen onder de zorgverleners, ook vandaag nog. Maar sommige zorgverleners hebben daarbovenop nog extra kosten om zichzelf en hun patiënten voldoende te kunnen beschermen.

Die kosten mogen ze niet doorrekenen aan de patiënt, vindt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Daarom werkte ze samen met de regering een maatregel uit die supplementen voor beschermingsmateriaal verbiedt tijdens deze crisis. Geen enkele zorgverlener mag zijn of haar patiënt een “coronasupplement” aanrekenen. Dat geldt voor de geconventioneerde maar ook voor alle gedeconventioneerde zorgverleners. Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei, het moment van de heropstart van niet-essentiële zorg.

Compensatie voor zorgverleners

Minister De Block: “Deze crisis heeft gevolgen op quasi alle vlakken. Maar de toegankelijkheid van zorg, die mag absoluut niet in het gedrang komen. Met een algemeen verbod op coronasupplementen zorgen we dat geen enkele patiënt moet opdraaien voor de kosten voor beschermingsmateriaal van zijn of haar zorgverlener. Tezelfdertijd is het belangrijk dat ook onze zorgverleners de dupe niet van worden. Daarom werken we samen met onze administraties en de sector een regeling uit om de extra uitgaven van zorgverleners tijdens deze crisis zo goed en eerlijk mogelijk te compenseren. Gisteren is daar een brief over vertrokken naar onze zorgverleners.” 

De maatregel maakt deel uit van een koninklijk besluit rond de continuïteit van zorg tijdens de coronacrisis dat eerstdaags in het Staatsblad verschijnt. De compensatieregeling voor zorgverleners zal, eens die klaar is, ook in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 4 mei.

Patiënten die sinds 4 mei toch een coronasupplement kregen aangerekend, kunnen dat terugvorderen, rechtstreeks bij hun zorgverlener of met de hulp van hun ziekenfonds.