Patiënt krijgt waarborg voor veiligheid en kwaliteit in geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 29 juni, 2016 om 10:00

Vandaag hebben de volksvertegenwoordigers in plenaire zitting de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en zijn aanpassingen besproken. Psychotherapie wordt opgenomen in de wet als een gespecialiseerde behandelvorm die in eerste instantie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die een bijkomende opleiding genoten.

“De patiënt krijgt hiermee de best mogelijke garanties op veiligheid en kwaliteit van de psychotherapie en controle is mogelijk”, legt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid uit.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in geval van problemen, naast het gerecht, nu ook de gezondheidsinspectie tussenbeide kan komen en dat een wachtdienst moet georganiseerd worden voor patiënten in crisis. Elke beoefenaar van psychotherapie is ook onderworpen aan de wet op de patiëntenrechten. Voor een aantal beoefenaars van psychotherapie die niet over de vereiste diploma’s beschikken, is in overgangsmaatregelen voorzien.  

Controle op kwaliteit

De patiënten winnen over de hele lijn met deze nieuwe wet. Wie psychotherapie verstrekt, is verplicht de wet op de patiëntenrechten te respecteren. Dit houdt onder meer in dat de patiënt kan nagaan of de beoefenaar verzekerd en gemachtigd is om haar of zijn beroep uit te oefenen. De patiënt heeft recht op een goed bijgehouden patiëntendossier, kan zijn of haar zorgverlener vrij kiezen en heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het feit dat de behandelingsvorm “psychotherapie” in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zal zitten, geeft ook controlemogelijkheden. Als blijkt dat de persoon die psychotherapie verstrekt geen bijkomende opleiding heeft gevolgd, dan kan de gezondheidsinspectie optreden en de beoefenaar schorsen of uitsluiten uit de gezondheidszorg.

Bij psychotherapie voert de beoefenaar handelingen uit die volgens de psychologische wetenschap hun waarde hebben bewezen. In de nieuwe wet is psychotherapie geen apart gezondheidszorgberoep maar een behandelvorm. Psychotherapie belandt via de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen ook in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG-wet 10 mei 2015).

Deze benadering sluit naadloos aan bij het wetenschappelijke advies dat de Hoge Gezondheidsraad in 2005 uitbracht. Dat advies werd de voorbije maanden uitdrukkelijk ondersteund door de verschillende universiteiten in ons land. Iemand die psychotherapie geeft zal zich “psycholoog gespecialiseerd in psychotherapie” noemen.  

Overgangsregeling

Voor de mensen die momenteel psychotherapie uitoefenen of studeren en die geen klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of arts zijn, komen er ruime overgangsmaatregelen. De overgangsmaatregelen komen erop neer dat het overgrote deel van de mensen die momenteel psychotherapie uitvoeren, kunnen voortwerken.  Op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid staat er uitgebreide informatie voor de betrokken zorgverstrekkers.