Patiënt meer betrokken bij de zorg dankzij app

Geplaatst op 05 maart, 2018 om 10:00

Het gebruik van apps in de zorg houdt verschillende voordelen in. Apps kunnen het contact tussen patiënten en zorgverleners bevorderen, via een app kunnen zorgverleners hun patiënten beter opvolgen, en belangrijk, patiënten die een app gebruiken zijn vaak extra gemotiveerd om de behandeling te volgen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 24 pilootprojecten rond mobile health.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Iedereen begrijpt waarom een app een nuttig hulpmiddel kan zijn in de zorg voor de patiënt. Maar een app alleen maakt het verschil niet. Het gebruik ervan moet passen in een brede zorgaanpak, uitgetekend door onze zorgverleners. Dat hebben de pilootprojecten ook duidelijk bevestigd.”

Eén punt viel erg op tijdens de finale evaluatie van de 24 projecten. De beste projecten waren die waarin iedereen vertegenwoordigd was: naast de patiënten en de zorgverleners ook het management van de zorgorganisatie en de industriële partner. “Een geolied team is nu eenmaal cruciaal voor succes”, aldus De Block.

Verder bevestigde de eindevaluatie de sterke punten en de aandachtspunten van de tussentijdse evaluatie in november 2017. Een grote troef van apps is het extra comfort dat ze kunnen bieden, zowel aan patiënten als aan zorgverleners. Daarvoor moet een app uiteraard wel gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Soms is het ook nodig dat ze kan communiceren met andere e-toepassingen in de zorg, bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier.

Een ander belangrijk voordeel is de verhoogde betrokkenheid van de patiënt. Patiënten die een app gebruiken, volgen hun behandeling vaak beter op en ze voelen zich ook veilig en beter ondersteund, doordat een zorgprofessional vanop afstand mee kan volgen.

Minder complicaties

Het gebruik van een app kan ook belangrijke gezondheidseconomische voordelen opleveren. In ongeveer de helft van de projecten bleek dit ook in de praktijk. Het aantal ongeplande consultaties nam af, de ligdagen in het ziekenhuis daalden, de medicatie kon fijner worden afgesteld, er traden minder spoedsituaties op, het aantal complicaties verminderde…

De duurtijd van 6 maanden was te kort om voldoende klinische evidentie te verzamelen, maar dat was ook het opzet niet van de pilootprojecten. De bedoeling was om aan de hand van praktijkervaringen op beperkte schaal en in een veilige omgeving te bepalen welke omkadering er nodig is om medische apps zo snel mogelijk een officiële plaats te geven in de gezondheidszorg.

Zorgverlener cruciaal

Twee projecten werden door de betrokken zorgverleners on hold gezet omdat de patiënten mogelijk een risico liepen, bijv. doordat het niet duidelijk was voor de zorgverlener voor welke patiënt een alarm binnenliep. Dit bevestigt dat zorgverleners cruciaal zijn om het gebruik van technologie in de zorg in goede banen te leiden.

De komende weken zal elk van de 24 pilootprojecten nog een uitgebreide individuele feedback ontvangen. Minister De Block: “De pilootprojecten hebben gedaan wat ze moesten: wij als overheid maar ook de zorgverleners en de industrie hebben lessen kunnen leren in de praktijk. Met die bagage zullen we het regelgevend kader nu verder uittekenen, zodat mobile health een officiële plaats kan krijgen in onze gezondheidszorg.

 

Validatiepiramide met 3 niveaus

Midden februari maakte minister De Block bekend dat er een evaluatiemodel komt voor medische apps in de gezondheidszorg. Aan de hand van een validatiepiramide met drie niveaus zal beoordeeld worden of, en zo ja welke plaats een toepassing kan krijgen in de reguliere gezondheidszorg. Minister De Block: “Om de uitdagingen in de zorg op te vangen, moeten we volop inzetten op innovatie. Maar patiënten én zorgverleners moeten natuurlijk garanties krijgen over de veiligheid en de kwaliteit van nieuwe toepassingen. Daarom is een duidelijk, streng beoordelingssysteem zo cruciaal.”

De precieze uitwerking van deze piramide is momenteel volop aan de gang. Een nog op te richten vzw, met vertegenwoordigers van de overheid, de zorgverleners en de industrie, zal instaan voor de organisatie van de evaluatie van mobiele gezondheidstoepassingen. Deze legislatuur zal ook nog een financiering op maat worden uitgewerkt voor apps op het derde niveau van de piramide.