Patiënt psychiatrisch ziekenhuis krijgt heldere, duidelijke opnameverklaring

Geplaatst op 01 december, 2015 om 00:00

Patiënten die opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis krijgen binnenkort een veel duidelijker en helderder opnameverklaring. De oude opnameverklaring is geëvalueerd en herschreven. En ze is aangepast aan de laatste wetswijzigingen in verband met ereloonsupplementen.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Deze maatregel kadert in onze acties om patiënten zo goed mogelijk in te lichten en om de financiële kant van een ziekenhuisopname transparanter te maken.”

Het nieuwe model van opnameverklaring staat vandaag in het Belgisch Staatsblad. De opnameverklaring voor klassieke hospitalisatie werd al aangepast in 2014, nu was het document voor psychiatrische ziekenhuizen aan de beurt.

De evaluatie en aanpassingen zijn uitgevoerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van mutualiteiten, patiëntenorganisaties, artsensyndicaten, ziekenhuiskoepels. Ook mensen uit de praktijk, personeelsleden van opnamediensten in ziekenhuizen die het document aan de patiënten voorleggen, maakten deel uit van de werkgroep.

Zij hebben onder andere goede praktijken in de psychiatrische ziekenhuizen aangebracht en die zijn meegenomen in de aanpassingen.

Het koninklijk besluit dat het nieuwe model van opnameverklaring voor een psychiatrisch ziekenhuis als bijlage bevat, gaat in op 11 december 2015, tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.