Erfelijke hemochromatose is een ziekte waarbij het lichaam te veel ijzer uit de voeding opneemt. Onder bepaalde voorwaarden mogen deze patiënten vanaf 22 mei bloed geven. “Dit zou het Rode Kruis naar schatting zo’n 6.000 extra bloedzakjes per jaar kunnen opleveren.” zegt Minister van volksgezondheid Maggie De Block.

Momenteel ondergaan in België ongeveer 1.500 patiënten regelmatig ‘therapeutische’ aderlatingen omdat ze lijden aan hemochromatose. Door die aderlatingen wordt het ijzergehalte in hun organen en bloed genormaliseerd.

Vanaf 22 mei mogen hemochromatosepatiënten bloed geven. Dit is onder bepaalde voorwaarden: ze moeten zich in de onderhoudsfase van hun behandeling bevinden, mogen geen orgaanschade hebben opgelopen én moeten bij hun eerste donatie (en nadien jaarlijks) een attest meebrengen van hun behandelde arts.

Vrijwillig én veilig bloed

Het bloed dat door die aderlatingen werd afgenomen, moest in het verleden worden vernietigd. Jaarlijks enkele duizenden zakjes.” licht Minister De Block toe. Patiënten met hemochromatose waren uitgesloten van bloeddonatie, omdat mensen met een dergelijke stofwisselingsziekte geen bloed mochten geven. Daar komt nu verandering in. Hemochromatosepatiënten kunnen voortaan kiezen of ze aderlatingen als onderdeel van hun behandeling laten uitvoeren in een ziekenhuis, of dat ze dat bloed  doneren bij Rode Kruis-Vlaanderen. Op die manier blijft ook de vrijwilligheid van de donatie – wat een wettelijke verplichting is – gegarandeerd.

Ook de veiligheid van het bloed komt niet in het gedrang. “Er bestaat geen wetenschappelijke bewijs om aan te nemen dat dit bloed een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengt.” vertelt Minister De Block. Uit een systematisch onderzoek van het Centrum voor Evidence-Based Practice van Rode Kruis-Vlaanderen bleek dat bloed afkomstig van hemochromatosepatiënten met een genormaliseerd ijzergehalte veilig is. In andere landen zoals Frankrijk, Noorwegen, UK, Ierland, USA, Australië, Zweden (Uppsala), Zuid-Afrika, Oostenrijk, Tsjechië, Israël, Italië, Duitsland, Malta, Zwitserland, Finland, Canada, Nederland geven hemochromatosepatiënten al bloed, zonder dat dit met een verhoogd risico gepaard gaat.

Rode Kruis blij met beslissing

Gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen Philippe Vandekerckhove is tevreden met de beslissing: “6.000 zakjes per jaar maakt geen enorm verschil, maar we zijn wel voortdurend op zoek naar nieuwe donoren. En hier gaat het om mensen die sowieso regelmatig bloed afstaan. We zijn tevreden dat hun bloed nu nuttig gebruikt wordt voor patiënten die het nodig hebben.”

Alle info over hemochromatose en bloed geven vind je op www.rodekruis.be/hemochromatose.

Op www.rodekruis.be/donorzelftest vind je een algemene test om te kijken of je in aanmerking komt om te doneren.