Petra De Rouck, De Tijd, Hoe treft de begroting uw bezoek aan de dokter?

Geplaatst op 22 oktober, 2016 om 00:00

902 miljoen euro, zoveel wordt er bespaard in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt de overconsumptie in de medische beeldvorming en klinische biologie aangepakt, door het forfait voor de behandelende arts vanaf begin 2017 te verlagen. ‘Overconsumptie in de medische beeldvorming aanpakken, is ook goed voor de patiënt’, motiveert het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘In plaats van bijvoorbeeld eerst een CT-scan en daarna een MRI-scan te nemen, komt er alleen een MRI. Dat betekent minder stralingsbelasting en dus betere zorg.’ … De overheid bindt de strijd aan met de overconsumptie van antibiotica door u meer te doen betalen. ‘Antibiotica zijn geen snoepjes: toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België op de tweede plaats. We sensibiliseren al jaren, volgen het voorschrijfgedrag van de artsen nauw op en willen nu onze patiënten extra attent maken op de negatieve gevolgen van het onnodig slikken van antibiotica’, zegt minister De Block. … In het begrotingsakkoord is voorzien dat artsen en tandartsen vanaf 1 januari 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven. Tot nu lag de lat op 50 procent. ‘Het systeem van ‘goedkoop’ voorschrijven is uniek in Europa’, zegt Stefaan Fiers van pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie. Dat uw arts het goedkoopste middel moet voorschrijven, is ook positief voor uw gezondheidskosten. … De maximumfactuur zorgt ervoor dat de jaarlijkse gezondheidskosten voor elk gezin beperkt blijven. Zodra het totale remgeld – het deel dat u zelf moet betalen – een bepaald plafond overschrijdt, betaalt het ziekenfonds boven op de normale terugbetaling ook het remgeld terug. De zorg wordt dan gratis. … De hervorming van het ziekenhuislandschap moet ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst kwaliteitsvol en toegankelijk of betaalbaar blijft. ‘Andere mogelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld dat de patiënt de gelegenheid zal krijgen bepaalde zorg thuis te krijgen, zoals dialyse of bepaalde kankertherapieën’, klinkt het op het kabinet-De Block. ‘Daarnaast zal de kwaliteit van de zorg verhogen. Een van de hervormingen die we in het ziekenhuislandschap willen doorvoeren, is het concentreren van gespecialiseerde zorg voor kankerpatiënten. Als we hoog gespecialiseerde teams voor complexe kankerbehandelingen creëren, dan zullen minder ziekenhuizen dergelijke zorg aanbieden. Maar de teams die er zijn, zullen veel meer ervaring hebben en een zeer hoge specialisatie.’ Pag. 37