@ POLITICO Live’s live podcast taping “When will Europe get there?”

Geplaatst op 05 juli, 2023 om 16:11

Op woensdag 5 juli 2023 nam Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block deel aan een debat, georganiseerd door Politico. Het gespreksthema is HIV.

Maggie De Block: “Algemeen kunnen we stellen dat ons land het goed doet voor wat de strijd tegen het hiv-virus betreft. De UNAIDS goals zijn verwezenlijkt. Het hiv-virus verdwijnt niet, maar is wel onder controle te houden. Tegenwoordig hebben mensen met hiv een normale levensverwachting. In 2021 werden 781 nieuwe diagnoses van hiv-infecties vastgesteld, dat is een stijging van 4,3% in vergelijking met 2020, wat overeenkomt met gemiddeld 2 nieuwe diagnoses per dag. Het werk is dus nog niet af.” 

UNAIDS heeft voor 2025 de zogenaamde 95-95-95 doelstelling vastgelegd. Concreet betekent dit dat 95% van de personen met hiv kent zijn hiv-status, 95% van hen krijgt een antiretrovirale behandeling en 95% van hen heeft een onderdrukte virale lading. Voor wat België staat de teller momenteel op 94-89-97.

Maggie De Block: “Een eerste grote uitdaging  die ik voor de nabije toekomst zie is de seksuele gezondheid van ouderen, zowel op vlak van geaardheid als zorg inzake hiv. Dankzij de steeds beter wordende medicatie tegen aids, stijgt ook de levensverwachting en levenskwaliteit van deze mensen. Patiënten van 50 jaar en ouder vertegenwoordigen 47% van de hiv-patiënten in 2021. In 2006 was dit maar 19%. Een toekomstig hiv-beleid dient zich ook te richten tot ouderen, ook diegenen die in een woonzorgcentra verblijven. Oudere holebi’s die naar een woonzorgcentra gaan, mogen niet gedwongen worden om weer in de kast te moeten kruipen. Bovendien mogen mensen met hiv niet in een isolement geraken. De woonzorgcentra moeten een inclusief beleid voeren en niet alleen naar het verplegend personeel (dat moet omgaan met hiv-besmettingen e.d.), maar zeker ook naar het gewone ondersteunend personeel (onderhoudsploeg, keukenpersoneel…).”