Preventie centraal in de aanbevelingen van de hervormingscommissie beroepsziekten van de 21e eeuw

Geplaatst op 26 april, 2018 om 00:00

Minister De Block en de voorzitter van de commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw, Prof. em. Josse Van Steenbergeen, hebben vandaag de resultaten van de werkzaamheden van de commissie aan de sociale partners voorgesteld. De minister had haar gevraagd om het systeem voor de erkenning van de beroepsziekten en beroepsgerelateerde ziekten te evalueren. Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid: “De huidige regels zijn niet langer aangepast aan de maatschappij en de aandoeningen van vandaag, zoals burn-out. We moeten nog meer inzetten op preventie. De conclusies van de experten bevestigen deze noodzaak en stellen onder meer voor om het begrip van de beroepsgerelateerde ziekten opnieuw te definiëren.

Minister De Block werkt sinds het begin van de legislatuur aan een hervorming van het erkenningssysteem voor beroepsziekten en beroepsgerelateerde ziekten. De eerste stap was de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO), die op 12 juni 2015 is opgestart. Fedris is geboren op 1 januari 2017.
De Minister heeft vervolgens de ‘Commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw’ geïnstalleerd op 26 april 2016. De Commissie bestaat uit deskundigen uit het veld en wetenschappers. Aan hen is verzocht na te gaan welke hervormingen zouden bijdragen tot een beter systeem van compensatie en vooral de preventie van beroepsrisico’s.

De aanbevelingen van de Commissie zullen nu grondig worden geanalyseerd. Na sociaal overleg zullen een aantal voorstellen in gedaan.

Het is onder meer de bedoeling om nieuwe doelstellingen op te nemen in het volgende beheerscontract met Fedris.