Preventief gebruik van Soliris komt niet in aanmerking voor gewone terugbetaling

Geplaatst op 03 april, 2015 om 09:48

Preventief gebruik van Soliris kan niet in aanmerking komen voor een gewone terugbetaling, zo stelt het advies dat de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) waarvan Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, kennis heeft genomen.

Minister De Block heeft vandaag een brief gestuurd aan het bedrijf Alexion, dat Soliris op de markt brengt. Maggie De Block: “Uit de analyse van de  CTG blijkt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat het geneesmiddel werkt voor preventief gebruik voor en na een niertransplantatie bij patiënten die lijden aan de zeldzame ziekte aHUS.”

Maggie De Block: “Met geneesmiddelen moeten we zeer voorzichtig omspringen, dat weet iedereen. Daarom moet, in het belang van elke patiënt, voldoende onderzoek gebeuren.”

Uit de analyse van de CTG blijkt dat er de voorbije jaren geen enkele studie gepubliceerd is over het preventief gebruik van Soliris. Minister De Block: “Ik zal daarvoor dus niet overgaan tot een gewone terugbetaling van het geneesmiddel. Het advies van de CTG is duidelijk Als er geen of onvoldoende bewijsmateriaal is, laat de wet wel toe een speciale procedure (artikel 81) te gebruiken om tot een oplossing te komen.”

Het speciale artikel 81 uit het Koninklijk Besluit van 21 december 2001 over terugbetaling van geneesmiddelen voorziet de mogelijkheid om een onderhandeling te starten tussen het RIZIV en het bedrijf. Dat leidt dan meestal tot een tijdelijke overeenkomst waarbij een kostendaling wordt onderhandeld en het bedrijf zich verbindt bijkomende gegevens te verzamelen. De afspraak leidt tot een voorwaardelijke terugbetaling en binnen de drie jaar evalueert het RIZIV het dossier.

Enkel het betrokken bedrijf kan de onderhandelingen over dit speciale artikel starten. “De bal ligt in het kamp van Alexion”, besluit minister De Block.

Op 31 maart gaf de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen een negatief advies over de gewone terugbetaling van Soliris. Alexion heeft na het weekend van 4-5 april 2015 nog 7 dagen om te beslissen of ze ingaan op de uitnodiging van de minister om de speciale procedure te starten.