Psychiatrisch centrum Les Marronniers in Doornik start langdurige forensische opvang voor geïnterneerden

Geplaatst op 11 december, 2015 om 00:00

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, start begin volgend jaar een afdeling voor de langdurige forensische opvang van dertig geïnterneerde personen in het regionaal psychiatrisch centrum Les Marronniers in Doornik. Het gaat om geïnterneerden die niet meer kunnen behandeld worden en weinig of geen kans maken op resocialisatie.

Maggie De Block: “Geïnterneerden verbleven ofwel in de gevangenis ofwel in centra zonder specifieke zorg. Wij willen hiermee komaf maken en organiseren menswaardige zorg en opvang op maat.”

Volksgezondheid financiert daarnaast een nieuwe afdeling in het centrum in Doornik. In “La Canopée” zullen ook dertig geïnterneerden voor wie resocialisatie wel mogelijk is, actief hieraan werken.

Justitieminister Koen Geens: “Met deze twee projecten zetten we stappen vooruit wat aangepaste zorg en voorzieningen voor geïnterneerde personen betreft.  Les Marronniers is een uitgelezen campus voor beide projecten, er is bijzonder veel expertise aanwezig in het centrum die van onschatbare waarde is voor de behandeling en begeleiding van geïnterneerde personen.”

Oplossing

In september 2015 hebben ministers De Block en Geens de opening van een afdeling voor langdurige forensische opvang van geïnterneerden in het universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek bekend gemaakt. Bierbeek was de eerste afdeling met deze functie in Vlaanderen, de afdeling in Les Marronniers is de eerste in Wallonië.

Ons land is in het verleden meerdere keren veroordeeld omdat geen aangepaste opvang en zorg voorzien waren voor geïnterneerden. De investering door Volksgezondheid en de samenwerking met Justitie zorgen voor een oplossing. Ministers De Block en Geens waarderen het feit dat de directie en het personeel van Les Marronniers een deel van hun centrum zullen reorganiseren en dat zij daarnaast een volledig nieuwe afdeling zullen oprichten.

Long Stay vanaf 1 januari 2016

De afdeling voor langdurige forensische opvang of “long stay” voor geïnterneerden in Les Marronniers zal de deuren openen op 1 januari 2016. De groep van dertig zal volledig samengesteld zijn tegen 1 juni 2016. De patiënten zijn geïnterneerden die een groot risico op recidive hebben en een veiligheidsrisico voor de maatschappij en slachtoffers zijn. Re-integratieprojecten mislukken daardoor.

Het gaat om patiënten die wel in groep kunnen leven en functioneren.

Het centrum hoeft geen nieuwe infrastructuur voor deze eenheid “long stay” te bouwen. Les Marronniers beschikt al over een beveiligd gebouw. De geïnterneerden die in aanmerking komen voor de long stay-afdeling, zullen samengebracht worden uit verschillende van de andere beveiligde afdelingen. In de toekomst zullen zij activiteiten of een aangepast therapeutisch project krijgen die hen, in hun specifieke omgeving, toch “zicht op morgen” geven.

Terug naar de maatschappij via “La Canopée”

Buiten de beveiligde perimeter van Les Marronniers organiseert het psychiatrisch centrum een geheel nieuwe afdeling gericht op de uitstroom van geïnterneerden of de terugkeer naar de maatschappij. Ook hier zal plaats zijn voor dertig patiënten. Het gaat om geïnterneerden die “vrij op proef” zijn. Zij vertonen zeer weinig of helemaal geen risico op recidive en kunnen veilig integreren in de samenleving.

De patiënten in La Canopée zijn ofwel geïnterneerden die doorstromen vanuit een andere afdeling van Les Marronniers. Ofwel gaat het om geïnterneerden die de gevangenis kunnen verlaten en in La Canopée beginnen aan een resocialisatietraject. Het zorgpersoneel hen nauw begeleiden en voorbereiden op de terugkeer naar de maatschappij. Zij zullen er maximum twee jaar mogen verblijven.

De patiënten die in aanmerking komen voor dit zorgtraject gaan vanaf 1 januari naar “la Canopée”, tegen 1 juni zal de groep volledig zijn.

De intensieve therapieën en zorg in La Canopée hebben een meerkost van 564.000 euro per jaar, een bedrag dat Volksgezondheid voor zijn rekening neemt.

Beide projecten, de afdeling langdurig forensische opvang en de nieuwe afdeling gericht op resocialisatie, worden na een jaar geëvalueerd.