Re-integratietraject aanvaard

Geplaatst op 22 december, 2015 om 00:00

De regering heeft het advies van de Groep van Tien over het re-integratietraject voor langdurig zieken aanvaard. De Groep van Tien verstrekte dit advies op vraag van de regering.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “We benaderen de zaak positief en willen via individuele begeleiding langdurig zieken die werk nog kunnen aanpakken, helpen om aan aangepast werk te geraken. Het gaat om arbeidsgeschiktheid en niet om arbeidsongeschiktheid.”

Minister De Block is ervan overtuigd “dat mensen die nog arbeidsgeschikt zijn, ook weer aan het werk willen. Zieke mensen die geen job meer aankunnen, laten we natuurlijk met rust.”

De regering zal de Groep van Tien nu schriftelijk antwoorden.

In verband met voorstellen rond responsabilisering, is binnen de regering afgesproken dat de bevoegde ministers, voorstellen zullen doen die met de sociale partners zullen besproken worden. Op die manier zal er over gewaakt worden dat het budgettaire traject gerespecteerd blijft.