Reactie naar aanleiding van het overleg over de huisartsenwachtposten

Geplaatst op 01 november, 2015 om 11:37

Bij de huisartsen ontstond de jongste dagen ongerustheid over de toekomst van de huisartsenwachtposten. Om op hun vragen te antwoorden, ontving de beleidscel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block donderdagavond jl. vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten en de wachtposten. Ze legde daarbij ook een concreet voorstel met vier punten op tafel.

Minister De Block: “Onze boodschap is duidelijk: alle patiënten in ons land hebben recht op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg, en dat op elk mogelijk moment dat ze die zorg nodig hebben. Dit betekent dat we een goed georganiseerd systeem van wachtdiensten nodig hebben, en daarin hebben de huisartsenwachtposten zeker een belangrijke rol te spelen.”

In de gezondheidszorgbegroting voor 2016 zijn de bedragen voor nieuwe huisartsenwachtposten die nog niet benut zijn, bevroren. Van de 10,2 miljoen euro voor 2015 en 2016 wordt de schijf van 5,25 miljoen euro die uitgetrokken was voor 2016, bespaard. Dit bedrag draagt bij aan de besparingen die moeten gebeuren binnen de gezondheidszorg. Het resterende bedrag van 4,95 miljoen euro wordt vrijgegeven, tenminste als bepaalde voorwaarden zijn ingevuld.

Minister De Block: “We willen de huisartsenwachtposten en -wachtdiensten, de spoeddiensten en de triage via het nummer 1733 beter op elkaar afstemmen. Samen moeten deze diensten één gestroomlijnd geheel vormen dat een goede dienstverlening en kwalitatieve zorg aan de patiënt garandeert. En zoiets vraagt een overkoepelende visie over de organisatie van en de onderlinge verhoudingen tussen deze verschillende diensten. Ook moeten we bekijken hoe de organisatie van de huisartsenwachtposten nog efficiënter kan.”

Concreet voorstel

De minister stelde donderdagavond voor om op korte termijn een werkgroep te starten met alle betrokkenen. Begin volgende week zullen alle betrokken partijen een uitnodiging ontvangen voor een eerste bijeenkomst van deze werkgroep. Minister De Block: “Deze werkgroep krijgt vier opdrachten mee. Eerst en vooral moeten we samen werken aan een geïntegreerde visie, niet enkel over huisartsenwachtposten maar over het volledige plaatje. In het Medicomut-akkoord 2015 was er ook sprake van een afsprakenplan tussen de spoeddiensten en de wachtposten. De bedoeling is dat de werkgroep de voortgang van deze afspraken en de toepassing ervan evalueert, dit is haar tweede opdracht.”

“Een derde taak wordt de optimalisering van de kostenstructuur en de doelmatigheid van de wachtposten. Vandaag stellen we vast dat er praktijkverschillen bestaan tussen sommige wachtposten. Die verschillen willen we onderzoeken, om zo tot een verdere standaardisering van de criteria te komen. Als we de beschikbare middelen zo goed mogelijk willen besteden, is deze oefening nodig. Ten slotte willen we binnen de werkgroep een concrete methodiek ontwikkelen voor de toekenning van de 4,95 miljoen euro aan projecten die al zijn ingediend bij het Riziv en die voldoen aan de nieuwe gestandaardiseerde criteria.”