Regering stabiliseert economische marge voor apothekers op niveau van 2017

Geplaatst op 20 december, 2019 om 10:54

De economische marge op geneesmiddelen – een vergoeding die apothekers krijgen per afgeleverd geneesmiddel – wordt in 2020 gestabiliseerd op het niveau van 2017 en geïndexeerd. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Voor de patiënt verandert er niets.

Het totale budget voor de economische marge in 2020  komt op ongeveer 111 miljoen euro. Dat betekent een verhoging van 1,2 miljoen euro in vergelijking met 2019. De stabilisering komt er op uitdrukkelijke vraag van de apothekers zelf.

Door de dalende prijzen voor geneesmiddelen zagen apothekers hun inkomsten uit de verkoop van geneesmiddelen minder sterk stijgen. Met de stabilisering van de economische marge wil de sector dat compenseren.

Verschuiving nodig

Minister De Block onderschrijft het belang van financiële stabiliteit voor apothekers, maar voegt daar tezelfdertijd een nuance aan toe. “In het zorglandschap van vandaag is het zeer belangrijk dat apothekers hun rol als zorgverlener opnemen. Ze zijn het best geplaatst om patiënten advies te geven over het correct gebruik van medicijnen. Dat was dan ook één van de cruciale elementen in het Meerjarenkader dat ik met hen heb ondertekend in 2017: we willen de focus veel meer op die zorgverlenende rol leggen, ook bij de financiering. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding die we in het leven hebben geroepen voor huisapothekers. Ik hoop dan ook dat we het budget voor de economische marge in de toekomst kunnen verschuiven naar zorgtaken, want daar wordt de patiënt beter van.”