Rémy Fr., De Apotheker, Nieuwe campagne moet patiëntenrechten promoten

Geplaatst op 25 januari, 2016 om 00:00

Minister De Block en de FOD Volksgezondheid hebben een nieuwe campagne over de patiëntenrechten gelanceerd. De campagne richt zich zowel tot patiënten als tot zorgverstrekkers. Vertrouwen en samenwerking zijn de hoekstenen. … Minister De Block gaf mee dat ze veel belang hecht aan de positie van de patiënt, die ze centraal wil stellen in de zorg, maar ook in haar beleid. “De band tussen de patiënt en zijn/haar arts is gebaseerd op vertrouwen. Als patiënt moet je je volledig op je gemak voelen bij je huisarts en specialist. En omgekeerd. … De patiënt moet ook zijn ‘netjes bijgehouden’ medisch dossier kunnen inkijken. De minister koppelt dat punt overigens vast aan haar actieplan voor e-gezondheid. “Tegen het einde van deze legislatuur wil ik voor elke patiënt een elektronisch medisch dossier, op alle zorgniveaus.” Pag. 8