Samenlevingsdienst – toekenning vergoeding voor jongere die zich engageert

Geplaatst op 12 oktober, 2023 om 14:51

Open VLD-fractievoorzitter in de Kamer Maggie De Block vroeg afgelopen week meer steun voor de samenlevingsdienst voor en door jongeren.

Maggie De Block: “Niet elke jongere weet na het afstuderen, of dat nu na het middelbaar of hoger onderwijs is, welke richting hij of zij uit moet. Jongeren die zich engageren voor een samenlevingsdienst gaan een half jaar lang aan de slag met een maatschappelijk project in hulpverlening, cultuur, onderwijs, duurzame ontwikkeling of sport en krijgen kansen om bij te leren. De resultaten na afloop van dit engagement zijn ronduit positief!”

Het platform Samenlevingsdienst wil jongeren op die manier helpen zich te ontwikkelen, ervaring op te doen en hun vaardigheden te vergroten.

De regering heeft nu beslist om  elke jongere die zich engageert voor de Samenlevingsdienst een vergoeding van 550 euro per maand te geven.

Maggie De Block: “Ik ben zeer verheugd dat de regering deze beslissing genomen heeft. Het is een bijzonder waardevol project om bijvoorbeeld ondernemingszin aan te wakkeren of om jongeren die nog zoekend zijn naar wat hun professionele toekomst kan brengen, richting te geven. In dat opzicht is het echte win-win situatie, zowel voor de jongere als voor het project waarvoor zij zich geëngageerd hebben.”