SCG, Het Laatste Nieuws, Groen licht voor elektronische ecocheque

Geplaatst op 10 maart, 2015 om 00:00

Vanaf 2016 willen de sociale partners de elektronische ecocheque invoeren. Het unanieme advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gaat nu naar de regering, die het wetsvoorstel moet indienen. Vorige maand nog pleitte minister van Sociale Zaken Maggie De Block voor de aanpassing naar het elektronische systeem. Pag. 15