Sensibiliseren en informeren voor later pensioen van jongeren

Geplaatst op 19 januari, 2023 om 11:04

2 op 3 jongeren is niet bezig met later pensioen. Kamerleden Maggie De Block en Tania De Jonge waarschuwen en willen hier verandering in brengen.

Uit een onderzoek van pensioenfederatie Pensioplus en verzekeringsfederatie Assuralia (2020) blijkt dat slechts de helft van de bevraagde respondenten tussen 18 en 40 jaar een goede kennis heeft van het Belgisch pensioensysteem. Maar liefst 58,5 % van de jongeren is niet bezig met zijn/haar pensioen omdat het te ver van de persoonlijke realiteit ligt. Slechts 23,5 % van de jongeren had een goede kennis over het aanvullend pensioen.

Pas naarmate dat werknemers ouder worden, voelen ze zich sterker betrokken bij het pensioen. En dat is vaak te laat: op dat ogenblik zijn er tijdens de loopbaan al vaak keuzes gemaakt die een impact kunnen hebben op het later pensioen. Het is vooral een gebrek aan kennis, zo blijkt. “Het pensioenportaal MyPension is te weinig bekend bij jongeren en diegenen die het wel kennen, gebruiken het nauwelijks. Dat terwijl het essentieel is om een financiële toekomst van jongs af aan voor te bereiden. Bovendien is het net die groep van werknemers tussen 18 en 40 jaar die een beroep doen op loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ouderschapsverlof. Ook deeltijds werken heeft een impact op het later pensioen en ook op dat vlak stellen we vast vooral jonge werknemers zich daar onvoldoende van bewust zijn”, aldus Kamerleden Maggie De Block en Tania De Jonge (Open Vld). Zij willen de bewustwording vergroten en vragen de federale regering om door middel van een campagne te sensibiliseren en te informeren.

Een kwart miljoen Belgen nam in 2021 gebruik van hetzij loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof. Tijdens de eerste 6 maanden van 2022 werden ruim 84.000 ouderschapsverloven opgenomen. De Block en De Jonge: “Dat werknemers dergelijke keuzes kunnen maken tijdens hun loopbaan is een goede zaak. Het laat toe om een carrière zelf in handen te nemen en af te stemmen op bijvoorbeeld de gezinssituatie. Het gevoerde onderzoek wijst echter uit dat teveel werknemers zich niet bewust zijn van de gevolgen van die keuzes. En dat kan later leiden tot onaangename verrassingen. Wij vragen de federale regering dan ook om jongeren bewust te maken van het bestaan van MyPension maar ze ook te informeren over hoe een pensioen wordt opgebouwd. Uit de cijfers over deeltijds werken blijkt dat vooral vrouwen hierop beroep doen. Ook dat is een belangrijk aandachtspunt: wie deeltijds werkt om bijvoorbeeld arbeid en gezin te combineren, moet op de hoogte zijn van de gevolgen van die keuze op latere leeftijd.”