Simon Andries, De Standaard, Verkort verblijf in kraamkliniek slaat aan

Geplaatst op 17 oktober, 2017 om 00:00

Een jaar geleden lanceerde De Block zes proefprojecten om te experimenteren met een verkort verblijf van twee tot drie nachten in de kraamkliniek. De eerste tussentijdse evaluaties daarvan zijn nu klaar en schetsen een positief beeld. … In de Leuvense ziekenhuizen reageert 80 procent van de pas bevallen moeders tevreden. ‘In ruil voor een sneller vertrek uit de kraamkliniek krijgen de moeders thuis extra ondersteuning. Dat is altijd comfortabeler dan in een ziekenhuisbed én ze kunnen de thuisvroedvrouw op ieder moment van de dag bellen’, zegt Anne Dedry van de vzw De Bakermat. … De Block is tevreden met het resultaat, maar benadrukt dat ze op het terrein nog stappen moeten zetten. ‘In de zomer van 2018 volgt een eindevaluatie. Als blijkt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd is, dan zullen we vanaf eind 2018 een algemeen beleid uitwerken.’ … De bedoeling blijft om de vele ziekenhuisbedden die met de maatregel zouden vrijkomen, efficiënter in te zetten. ‘De capaciteit van ziekenhuizen is niet onbeperkt’, zegt De Block. ‘Zeker gezien de verdere vergrijzing komt het er dus op aan de plaatsen optimaal in te zetten. Dat betekent dus ook: plaats voorbehouden aan de patiënten die echt “ziekenhuiszorg” nodig hebben.’ Pag. 2