Sociale bijdrage voor mensen met uitkering arbeidsongeval of beroepsziekte verlaagt

Geplaatst op 27 februari, 2015 om 00:00

Mensen met een pensioen en een uitkering voor een arbeidsongeval of beroepsziekte moeten vanaf 1 oktober 2015 bijna de helft minder sociale bijdrage betalen. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, neemt deze maatregel als verdere uitvoering van het sociaal overleg en meer bepaald in het luik welvaartsenveloppe. De sociale bijdrage daalt van 13,07 % naar 8,31%. Wie naast zijn pensioen nu ook een uitkering heeft voor arbeidsongeval of beroepsziekte zal netto meer overhouden. De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven voor de maatregel.