Sociale Zaken, Volksgezondheid en begroting:

Geplaatst op 10 oktober, 2015 om 00:00

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block kijkt tevreden terug naar de voorbije begrotingsgesprekken en het resultaat van de tweede taxshift: “We verlagen de patronale lasten zodat onze bedrijven meer mensen werk kunnen geven en competitiever worden. De social profitsector krijgt een injectie om extra jobs te creëren én we steunen tegelijkertijd de ziekenhuizen.”

“De gezondheidstaks voorziet in accijnzen op frisdranken en dat kadert perfect in ons Nationaal Voedingsplan waarmee we suikers en vetten in voeding willen verlagen. We maken ook alcohol, roltabak en sigaretten duurder omdat deze producten gewoon slecht zijn voor de gezondheid en ze best zo weinig mogelijk of niet verbruikt worden.”

Verlaging patronale lasten

Een belangrijk dossier binnen de sociale zekerheidsbijdragen is het dossier patronale lasten. De regering heeft beslist deze bijdragen te verlagen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Sociale zekerheid voor de mensen is, kunnen genieten van de ziekteverzekering of van een pensioen. En een job geeft je toegang tot die sociale zekerheid. Daarom is het zo belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen aan een job helpen. Deze verlaging van de werkgeversbijdragen zijn een belangrijke stap naar meer jobs.”

Lagere loonlasten betekent tegelijkertijd ook dat de concurrentiekracht van onze bedrijven op de internationale markt versterkt. Er is ook aan de bouwbedrijven gedacht: in overleg met de sector zullen maatregelen genomen worden om de slagkracht van deze bedrijven op de buitenlandse markt te vergroten.

Er golden al een aantal reducties op de patronale lasten maar ze dalen nu nog verder.

In 2016 zullen werkgevers 1 miljard minder bijdragen moeten betalen, tegen 2020 zal dit bedrag 2,5 miljard euro bedragen.

In onderstaande tabel enkele voorbeelden van de lasten op bruto salarissen en de daling van patronale lasten de komende jaren:

Daling patronale lasten (na reducties)
Maandelijks bruto salarisJaar

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

150017,3%13%13%12,6%10,9%
280025,9%24,8%24,8%24,3%23,9%
330026,7%25,6%25,6%25%25%

Eerste aanwerving

Een tweede manier om kleine KMO’s en zelfstandigen extra te helpen bij het aanwerven van personeel is de steun in verband met de eerste aanwerving. Bij de allereerste aanwerving van een medewerker door een KMO of zelfstandige vallen vanaf 2016 de patronale lasten volledig weg.

Gezondheidstaks

Frisdrank

De regeringsbeslissing een gezondheidstaks op frisdrank, tabak en alcohol in te voeren, is door de ministers De Block van Volksgezondheid en Van Overtveldt van Financiën gezamenlijk uitgewerkt. Er zullen onder meer extra accijnzen geheven worden op frisdranken.

Maggie De Block: “Deze taks op frisdranken kadert in het Nationaal Voedingsplan. Dit plan omvat een combinatie van maatregelen om suikers en – vooral slechte – vetten in onze voeding te verminderen. Dit door een andere samenstelling van voeding, promotie van gezonde voeding en strijd tegen ondervoeding. Overleg met de voedingssector, preventie en dus overleg met de gemeenschappen maar ook een gezondheidstaks maken deel uit van dergelijk plan.”

Volksgezondheid heeft in dit kader in de eerste plaats voor frisdranken gekozen omdat deze dranken een zeer hoog gehalte aan suikers bevatten maar toch een zeer laag verzadigend effect hebben. Daardoor is er sneller overconsumptie.

De gezondheidstaks op frisdranken moet in 2016, 50 miljoen euro opbrengen.

De technische uitwerking van de taks door accijnzen is in handen van de minister van Financiën.

In 2016 wordt gewerkt op frisdranken. De regering zal overleggen met de sector en met voedingsdeskundigen om in de komende jaren dit instrument te verfijnen om nog gerichter op gezondheid te kunnen inzetten.

Tabak en alcohol

Nog in het kader van de gezondheidstaks verhogen de accijnzen op tabak en alcohol. De prijs van een pakje van 19 sigaretten gaat van 5,8 naar 5,93 euro.

De prijs van een pakje roltabak van 50 gram stijgt van 6,7 naar 7,4 euro (10%). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vermindert een prijsstijging van 10% in ontwikkelde landen als België , de tabaksconsumptie met zo’n 4%.

De prijs van een fles wijn (0,7l) stijgt met 17 cent en een fles sterke drank (0,7l) met 2,52 euro.

Social profit en ziekenhuizen

Van de 2,9 miljard euro opbrengst door de taxshift uitgewerkt in juli 2015, gaat 13,59% naar de social profitsector (ziekenhuizen, socio-culturele instellingen, seniorenhulp, enz)

Dit betekent dat de social profitsector in totaal, taxshift plus competitiviteitspact, 477 miljoen euro kan investeren. Maggie De Block: “Een groot deel gaat naar de sociale maribel en dus naar jobs in deze sector. Maar ik heb er ook voor gezorgd dat we nu al actie ondernemen om de financiële situatie van de ziekenhuizen te verbeteren.”