Softenon – Belang van slachtoffers primeert

Geplaatst op 27 november, 2018 om 15:16

Thalidomide – een geneesmiddel beter bekend als Softenon – werd in de jaren 60 gebruikt tegen misselijkheid bij zwangere vrouwen. Helaas veroorzaakte dit geneesmiddel tal van afwijkingen vooraleer het werd verboden. Naar aanleiding van informatie die gelekt werd naar de pers wenst Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) te reageren.

“Deze mensen hebben al jaren moeten vechten. Hun situatie raakt me enorm”, aldus minister De Block. “Mijn voorganger had een fonds beloofd om hen te helpen, maar dat geraakte niet opgericht. Ik doe er nu alles aan om dit te op te zetten, maar dat vraagt tijd.” De minister bevestigt daarmee dat ze een manier wil vinden om de slachtoffers te vergoeden. Het precieze vergoedingsmechanisme moet de regering nog goedkeuren, waardoor er op dit moment geen details kunnen worden bekendgemaakt.

De slachtoffers komen voor de minister op de eerste plaats. De bedoeling was om hen als eerste op de hoogte te brengen van zodra de beslissing finaal was. Dat er nu tijdens de procedure al onvolledige informatie wordt gelekt naar de pers, helpt hen geen stap verder. Er zal te gepasten tijde een bijeenkomst worden georganiseerd met de slachtoffers om het vergoedingsmechanisme in detail te bespreken.

Scheiding der machten

Naast het initiatief om een vergoedingsmechanisme uit te werken, trekt minister De Block naar het hof van Cassatie tegen het arrest van het Brussels hof van beroep. Ze gaat er niet mee akkoord dat het Brussels hof van beroep de overheid verplicht om een wettelijk initiatief te nemen. Dit is een schending van het democratische beginsel van de scheiding der machten.

Dit hoger beroep staat volledig los van de uitwerking van het vergoedingsmechanisme voor de slachtoffers. Van zodra de regering dat mechanisme goedkeurt, zullen de slachtoffers vergoed worden, ongeacht de uitkomst van het hoger beroep tegen het Brussels hof van beroep.