Sport- en verenigingswerk opnieuw mogelijk tot 6.000 euro per jaar

Geplaatst op 09 juli, 2020 om 09:32

Kamerlid Tania De Jonge (Open Vld) dient een wetsvoorstel in dat het opnieuw mogelijk maakt voor mensen om tot 6.000 EUR per jaar bij te verdienen in een (sport)vereniging. Hiermee komt Open Vld tegemoet aan de noden van vele sportclubs en andere verenigingen die problemen ondervonden door de vernietiging van de bijkluswet door het Grondwettelijk Hof. “Dit wetsvoorstel is zeer belangrijk voor sportclubs om bijvoorbeeld hun trainers correct te kunnen vergoeden. Het vult de leemte tussen vrijwilligerswerk en reguliere tewerkstelling”, zegt minister van Sociale Zaken De Block. “In dit wetsvoorstel focussen we op het verenigingswerk en houden we rekening met de verzuchtingen van het Grondwettelijk Hof: zo voorzien we onder andere een betere bescherming voor de verenigingswerker”, stelt indiener van het voorstel Tania De Jonge.  

Eerder dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de bijkluswet. Deze regeling was vooral interessant voor bepaalde mensen die bijvoorbeeld in het weekend actief zijn als jeugdtrainer of scheidsrechter. De focus van het nieuwe voorstel ligt op het verenigingswerk, wat in hoofdorde voor de sportverenigingen van pas zal komen omdat zij het meest gebruik maken van het systeem”, stelt Tania De Jonge, die het wetsvoorstel indient in het parlement. Zo voorziet het wetsvoorstel een  legaal statuut voor semi-agorale activiteiten (verenigingswerk), waar al lang vraag naar is op het terrein. Dat kadert in bestaande specifieke noden die niet kunnen opgevangen worden binnen het vrijwilligerswerk of een professioneel statuut van werknemer of zelfstandige.

6000 per jaar

De nieuwe regeling behoudt de voorwaarde dat mensen minstens 4/5de moeten werken om verenigingswerk te kunnen doen. Ook het plafond van 6000 EUR per jaar wordt behouden, maar de inkomsten worden niet langer volledig (para)fiscaal vrijgesteld. “We heffen voortaan een sociale bijdrage van 10% op de inkomsten die ten laste zijn van de vereniging”, aldus Kamerlid De Jonge.

“Dit wetsvoorstel komt op die manier tegemoet aan de inhoudelijke kritiek van het Grondwettelijk Hof op de bijkluswet”, zegt Kamerlid De Jonge. Daarnaast wordt er ook een limiet gesteld aan het aantal uren verenigingswerk per maand: je kan maximaal 50 uren verenigingswerk per maand uitvoeren, gemiddeld en te respecteren over een periode van één jaar. Ten slotte wordt er voorzien in een betere bescherming van de verenigingswerker. Zo worden er onder andere regels voorzien met betrekking tot het werkrooster, rustpauzes en opzeg.

“Door de vernietiging door het Grondwettelijk Hof, kwamen veel verenigingen echt in de problemen. Jeugdtrainers, scheidsrechters,… voor hen zou dat een tegenslag zijn mocht dit wettelijk kader wegvallen. Zij zorgen ervoor dat verenigingen in de beste omstandigheden kunnen functioneren. Zij versterken de werking van die verenigingen”, legt minister De Block uit. De nieuwe regeling geldt niet alleen voor sportclubs, maar ook voor andere verenigingen; denken we hierbij aan de stadsgidsen, vzw’s en socio-culturele verenigingen. Ook voor kinderopvang kan de regeling gebruikt worden.

“De nood aan een duidelijk en rechtszeker kader is  groot op het terrein. Met dit voorstel komen wij hieraan tegemoet. Het is belangrijk voor de verenigingen dat ze ook in de toekomst hun activiteiten kunnen uitoefenen zonder onduidelijkheid ”, besluiten Kamerlid De Jonge en minister De Block.

Het wetsvoorstel is ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zal besproken worden in de commissie Sociale Zaken.