Stand van zaken antitabaksmaatregelen in parlementaire commissie Volksgezondheid

Geplaatst op 07 november, 2016 om 00:00

De parlementaire commissie Volksgezondheid krijgt van minister Maggie De Block morgen, dinsdag 8 november, een stand van zaken in verband met de antitabaksmaatregelen. Het betreft de antitabaksmaatregelen die op 22 april van dit jaar beslist zijn door alle regeringspartijen.

Minister De Block organiseert geregeld thematisch informatiezittingen voor de parlementaire commissie Volksgezondheid. Bedoeling is dat alle vragen rond één thema aan bod komen en dat de parlementsleden een zicht krijgen op de evolutie van de besliste maatregelen.

De federale regering onderschreef in april volgende federale strategie voor een anti-tabaksbeleid:

  1. Een ambitieuze gezondheidsdoelstelling: voor het eerst staat een concrete en ambitieuze gezondheidsdoelstelling voorop: het aantal volwassen rokers moet tegen 2018 dalen met tien procent vergeleken met de laatste gezondheidsenquête. Deze doelstelling zal verder ontwikkeld worden in overleg met de deelstaten en moet gehaald worden via de antitabaksstrategie van de federale en deelstaatregeringen.
  2. De vraag beperken: op de ministerraad van 22 april 2016 is beslist de accijnzen op tabaksproducten te verhogen bovenop het eerder besliste beleid.
  3. Behandelingen laagdrempelig maken: om de instapdrempel van rookstopmedicatie te verlagen, wordt aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen gevraagd te onderzoeken of er voldoende wetenschappelijke bewijs is om voor het starterspakket een terugbetaling categorie C te voorzien. Dit zou betekenen dat de patiënt geen 49,90 euro persoonlijke bijdrage meer moet betalen, maar 14,7 euro in het geval van niet-voorkeursgerechtigden en 9,7 euro voor voorkeursgerechtigden.
  4. Het aanbod beperken:
  • Strengere regels: de regels rond tabaksproducten worden verstrengd. Tabaksproducten met een kenmerkend aroma, zoals mentholsigaretten, die in de gehele Europese Unie een verkoopvolume van 3 % of meer van een bepaalde productcategorie vertegenwoordigen, zullen voor het einde van de legislatuur  worden verboden.
  • Neutrale verpakking: de minister van Volksgezondheid zal een voorstel uitwerken rond het neutraal pakje voor tabaksproducten. Daarbij zal gesteund worden op drie pijlers: 1. een brede consultatieronde met alle betrokken actoren, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de detailhandel; 2. in functie van een evaluatie van de invoering van het neutrale pakje vanaf 20 mei 2016 in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk; en 3. het resultaat van lopende rechtszaken (Wereld Handelsorganisatie, Europese Unie en Verenigd Koninkrijk).
  1. Beschermen tegen passief roken: er komen betere controles op de naleving van de wetgeving. De Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid wordt versterkt met 12 controleurs (10 niveau B en 2 niveau A1) en een jurist (niveau A1).
  2. Elektronische sigaret: er is een wettelijk kader rond de e-sigaret uitgewerkt. Het koninklijk besluit wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.