« Standaard » ingrepen in het ziekenhuis straks overal in België op dezelfde manier vergoed

Geplaatst op 09 oktober, 2017 om 10:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft vandaag haar plan voor de financiering van de “laagvariabele” zorg in algemene ziekenhuizen voorgesteld aan de Algemene Raad van het Riziv. De overheid zal ingrepen die “standaard” zijn geworden, waarbij er met andere woorden weinig of geen variatie bestaat tussen patiënten, overal in België aan dezelfde prijs terugbetalen. De prijs per patiëntopname zal op voorhand bepaald worden.

Maggie De Block: “Op deze manier weten ziekenhuizen op voorhand hoeveel ze krijgen voor deze ziekenhuisopnames. Tegelijkertijd zullen patiënten een zeer transparante factuur ontvangen en verkleint hun kans op overbodige onderzoeken.”

De nieuwe financieringsvorm zal van toepassing zijn op circa 10% van de meer dan 4,3 miljoen ziekenhuisopnames (klassieke opnames + dagopnames) per jaar in ons land. In een eerste fase worden enkel de honoraria van de zorgverleners gebundeld in een globaal bedrag. De komende jaren zullen ook de andere financieringsbronnen (bijv. geneesmiddelen, verblijfsvergoeding via het budget van financiële middelen) geïntegreerd worden.

Deze maatregel maakt deel uit van van het Plan van aanpak voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

Laagvariabele zorg

Op basis van een grondige analyse en na uitgebreid overleg met de betrokken zorgverleners hebben de administraties van minister De Block een lijst opgesteld van 54 patiëntengroepen die op een “gestandaardiseerde” manier behandeld kunnen worden in onze Belgische ziekenhuizen. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een knieprothese of een niet-gecompliceerde blindedarmoperatie.

Om van laagvariabele zorg te kunnen spreken, mogen patiënten geen andere gezondheidsproblemen hebben. Dit garandeert dat de medische zorgen (anesthesie, chirurgie, kinesitherapie…) overal op nagenoeg dezelfde manier kunnen gebeuren. Als er complicaties optreden, is een standaard zorgtraject onmogelijk en kan er dus geen sprake zijn van laagvariabele zorg.

Maggie De Block: “De winst zit in een beter voorspelbare en dus beter beheersbare financiering. De patiënt zal niets van voelen van dit nieuwe systeem.”

Tussenkomst Riziv

Momenteel kunnen de tussenkomsten van het Riziv voor de opnames van patiënten met dezelfde aandoening verschillen tussen ziekenhuizen, ook al is de benodigde zorg laagvariabel. Die verschillen kunnen bijvoorbeeld een gevolg zijn van het type en het aantal prestaties door artsen (chirurg, anesthesist, longarts, radioloog…) en andere zorgverleners tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Het bedrag dat het Riziv zal betalen voor de behandeling van een laagvariabele aandoening (zonder complicaties), zal berekend worden aan de hand van de bedragen die het Riziv en de patiënt voordien betaalden. De honoraria van alle zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor de patiënt zullen daarbij gebundeld worden.

Gebundelde honoraria

De gebundelde honoraria voor de 54 laagvariabele patiëntengroepen, die nagenoeg altijd dezelfde zorg vragen, worden in de loop van deze maand meegedeeld aan de zorgverstrekkers. De zorgverstrekkers zullen weten welk globaal honorarium ze zullen ontvangen per patiëntengroep.

Inwerkingtreding

Ziekenhuizen, mutualiteiten en facturatiefirma’s krijgen tot augustus 2018 de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe systeem en om bijvoorbeeld hun facturatiesystemen aan te passen. Vanaf 1 september 2018 zal de nieuwe financieringsvorm van toepassing zijn voor de 54 betrokken patiëntengroepen. Als een patiënt opgenomen voor één van deze “laagvariabele” behandelingen af te rekenen krijgt met complicaties, wordt de zorg niet langer als laagvariabel beschouwd en blijven de klassieke facturatieregels gelden.

Er zal een regelmatige evaluatie van de gebundelde honoraria volgen en bij een significante wijziging van de doorsnee medische praktijk zullen de bedragen worden bijgestuurd. De diensten van minister De Block zullen ook regelmatig herbekijken of een bepaalde behandeling nog steeds laagvariabel is en of de lijst van de 54 patiëntengroepen uitgebreid of ingekort dient te worden.

De Algemene Raad van het Riziv heeft het voorstel vandaag, 9 oktober 2017, goedgekeurd.

Lees alle info over het nieuwe financieringssysteem op de website van het Riziv.