Start van het nieuwe schooljaar Bijles geven mogelijk via het onbelast bijverdienen

Geplaatst op 03 september, 2018 om 21:10

Het nieuw statuut  “plussen” schept mogelijkheden voor ouders en leerlingen die studiebegeleiding zoeken tijdens het schooljaar. “Ouders willen de beste toekomst voor hun kind. Bijles regelen is nu heel eenvoudig”, vertelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

Het is de taak van het onderwijs om leerlingen binnen de uren van de school te helpen. Toch kan studiebegeleiding voor sommige leerlingen of studenten erg waardevol zijn. Tot voor kort kwam er heel wat bij kijken om begeleiders te vinden. Lesgevers werden immers zwaar belast en moesten heel wat administratie bijhouden. Velen wilden daarom de stap niet zetten, anderen gaven bijles in het zwart.

Steven Vandervaeren (31) is leerkracht en krijgt occasioneel vragen van ouders om bijles Latijn of Nederlands te geven. “Als leerkracht wil ik mijn leerlingen zo goed mogelijk de leerstof laten eigen maken. Het is belangrijk dat dit binnen de uren van de school gebeurt” vertelt Steven. “Soms valt het voor dat een leerling van een andere school een achterstand oploopt wegens ziekte. Door bijles te geven kan die leerling opnieuw snel aansluiten bij de klas.”

Aangifte via online toepassing

“Via het statuut plussen lossen we dit op: bijles geven kan nu op een officiële manier, onbelast en zonder veel administratie. Iedereen wint hierbij: de leerlingen die studiebegeleiding nodig hebben, hun ouders én de lesgevers” aldus minister De Block.

De aangifte van inkomsten uit bijlessen kan eenvoudig via de online toepassing www.bijklussen.be. Tot € 6.130 per jaar zijn de bijverdiensten onbelast. Sinds de introductie van deze maatregel hebben al 24 burgers bijles gegeven. Het is op dit moment de 3depopulairste dienst die burgers aan elkaar verlenen via het nieuw statuut.

Andere schoolactiviteiten

Op de lijst van toegelaten activiteiten die gelden als “diensten van burger tot burger” staan naast bijles geven nog activiteiten die nuttig kunnen zijn tijdens het schooljaar:

  • Opvangvoor, tijdens en na de schooluren
  • Het vervoer van en naar de school
  • Begeleiding tijdens schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad
  • Occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats

Het nieuwe statuut “plussen” is van kracht sinds 15 juli voorwerknemers die minimum 4/5dewerken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden.