Startschot ‘Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen’

Geplaatst op 06 juli, 2017 om 00:00

De Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen is vandaag, 6 juli 2017, voor het eerst bijeengekomen. Hij zal onder andere adviezen geven over de criteria voor de erkenning en de uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Goede, duidelijke criteria zijn nodig om onze patiënten de best mogelijke kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg te kunnen garanderen. De installatie van deze federale adviesraad is dan ook belangrijk voor de professionalisering van het werkveld. Na de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen is dit een nieuwe stap op weg naar de terugbetaling van psychologische zorg.”

De Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen is samengesteld uit 16 klinisch psychologen, 4 klinisch orthopedagogen, 8 artsen en evenveel plaatsvervangende leden. Prof. dr. Nady Van Broeck (klinisch psycholoog) is de voorzitster, dr. Benoît Gillain (psychiater) is ondervoorzitter.
De leden zijn benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Hun namen werden op 30 mei 2017 gepubliceerd in het Staatsblad.

Minister De Block: “Dit is de eerste federale adviesraad die multidisciplinair is samengesteld, en dat beschouw ik als een meerwaarde. Op het terrein moeten verschillende zorgverleners samenwerken met elkaar in het belang van de patiënt. Dan is het ook logisch en zinvol dat de raad die advies geeft over de invulling van deze beroepen zelf óók multidisciplinair is samengesteld.”