State of the Union

Geplaatst op 17 oktober, 2022 om 15:38

             

 

De afgelopen dagen heeft de premier zijn State of the Union gehouden en heeft de Kamer haar debat gevoerd over de begroting van de federale regering. Als voorzitter van de Open Vld Kamerfractie ben ik tevreden dat het parlement opnieuw haar vertrouwen heeft gegeven aan de regering De Croo.

Maggie De Block: “De federale regering heeft haar begroting voorgesteld die rechtvaardig is, maar die ook vooral hoop en perspectief biedt. Ondanks de niet eenvoudige budgettaire context, is de regering er in geslaagd om gezinnen en bedrijven te beschermen. Ik ben dan ook blij dat de regering opnieuw het vertrouwen heeft gekregen van de Kamer.”  

“Ik ben verheugd dat de federale regering in haar begroting twee belangrijke maatregelen heeft meegenomen waar ik al jaren voor pleit. Vanaf nu zullen studenten 600 uur per jaar kunnen werken aan een verlaagd tarief in plaats van de huidige 475 uur. Daarnaast zal het systeem van flexi-jobs worden uitgebreid naar ondersteunende functies in de zorg. Zo kunnen we medisch personeel ontlasten aangezien flexi-jobbers ingeschakeld kunnen worden voor het logistieke deel van de zorg.”

“Daarnaast liggen ook andere maatregelen in de gezondheidszorg me nauw aan het hart. Ten eerste, zal de ziekenhuisfinanciering in 2023  verder worden hervormd.  Dit is een verderzetting van het beleid waartoe de vorige regering al een belangrijke aanzet heeft gegeven.Ten tweede zal er een bijsturing zijn van de honoraria van de artsen, met nieuwe vergoedingscriteria zoals afstand of risico. Tot slot, sluiten we een nieuwe deal met de huisartsen waarbij we focussen op preventie met aandacht voor toegankelijkheid en permanentie bij huisartstekorten,” besluit De Block.