Statuut voor nationale solidariteit voor slachtoffers van terroristische daden

Geplaatst op 24 februari, 2017 om 00:00

Het wetsontwerp over een statuut voor nationale solidariteit voor de slachtoffers van terroristische daden kreeg vandaag groen licht van de ministerraad. Het ontwerp is een initiatief van ministers Maggie De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Steven Vandeput van Defensie. Het wordt binnenkort ingediend en besproken in het parlement.

Het wetsontwerp is opgesteld na de aanslagen op 22 maart 2016 op de luchthaven in Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel. Maggie De Block: “Het statuut garandeert levenslange hulp aan slachtoffers van terreurdaden. Zij kunnen een aanvraag indienen voor het statuut als zij slachtoffer werden van een terreurdaad in België of in het buitenland.”

De slachtoffers die in aanmerking komen voor het statuut moeten Belg zijn of gewoonlijk in België verblijven. De personen die het statuut kunnen aanvragen zijn de overlevenden, echtgenoten of wettelijk samenwonenden of als deze niet meer leven, kinderen of ouders of grootouders.

Het wetsontwerp voorziet dat de begunstigden, naargelang ze direct of indirect slachtoffer zijn, recht kunnen hebben op:
– Een vergoedingspensioen.
– De terugbetaling van de medische kosten.
– Het statuut van nationale solidariteit van slachtoffer van een daad van terrorisme.
– De terugbetaling van psychologische zorg voor directe en indirecte slachtoffers en voor personen met een duurzame band ten aanzien van de directe slachtoffers

Het statuut is geïnspireerd op dat van burgerlijke oorlogsslachtoffers.
De slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016 worden bijgestaan via verschillende kanalen onder coördinatie van de regering.
De slachtoffers hebben eerst noodhulp ontvangen van het Fonds voor Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden bij Justitie. De betrokken verzekeringsmaatschappijen komen ook tussenbeide. En de slachtoffers kunnen een aanvraag indienen voor het statuut van nationale solidariteit. Slachtoffers die nu reeds een dossier ingediend hebben bij hogervermeld Fonds voor Financiële hulp, zullen geen tweede keer een dossier hoeven in te dienen.