Strengere regels voor buitenlandse artsen

Geplaatst op 26 februari, 2019 om 15:11

Er komen strengere regels voor zorgverleners die hun opleiding buiten de Europese Unie volgden en hun beroep in België willen uitoefenen. De commissie Volksgezondheid van de Kamer keurde vandaag een wetsvoorstel daarover goed.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, is tevreden: “Door deze wijzigingen wordt het onder meer mogelijk om de instroom van niet-Europese artsen te beperken. Voor specifieke en complexe gevallen kunnen we dan weer hooggespecialiseerde artsen uit alle uithoeken van de wereld naar België laten komen om onze patiënten te helpen.”

Quotum voor artsen en tandartsen

Het voorstel voorziet onder andere in de mogelijkheid om een quotum te bepalen voor artsen en tandartsen die hun diploma buiten de EU hebben gehaald.

Daarnaast omvat de wetswijziging een striktere procedure voor álle zorgverleners van buiten de EU die zich in ons land willen vestigen. Die moet garanderen dat zorgverleners die hun diploma buiten de EU hebben behaald, over het vereiste niveau beschikken om de Belgische patiënt de best mogelijke kwaliteit van zorg te garanderen. Dit heeft betrekking op artsen, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, diëtisten, psychologen, apothekers…

Expertise

De aangepaste wet maakt het ook mogelijk dat topspecialisten van buiten de EU met een heel specifieke expertise hun beroep voor een beperkte tijd in ons land mogen uitoefenen. Daardoor kan een gespecialiseerde chirurg bijvoorbeeld een complexe ingreep komen uitvoeren bij een patiënt met een zeldzame kanker in ons land.

Tot slot verduidelijkt de wetswijziging de voorwaarden waaraan een arts uit een niet-EU-land moet voldoen om in België een opleiding te volgen voor een bijzondere medische techniek of deskundigheid. Ons land beschikt over zeer grote kennis en expertise in bepaalde medische specialisaties. Dankzij de wetsaanpassing kunnen we die . kennis en expertise delen met landen die niet over die specifieke deskundigheid beschikken.