Sylvia Mariën, Gazet van Antwerpen, “Ik maak mij zorgen, voor mijn zoon en vele andere kinderen”

Geplaatst op 06 juli, 2017 om 00:00

Ann Ceurvels, in een vorig leven actrice, richt zich als moeder van een zoon met een autismespectrumstoornis in een open brief tot minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “In de kinderpsychiatrie wordt heel belangrijk werk verzet. Ik maak mij zorgen om het voortbestaan ervan. Voor mijn zoon, en voor heel veel andere ouders en kinderen.” Minister De Block zit ermee in, zegt ze. “We vangen echo’s op dat ouders en ziekenhuizen ongerust zijn over de bijsturing in de financiering van de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie van algemene ziekenhuizen. Die onrust is gebaseerd op foute communicatie. Erg jammer”, aldus Maggie De Block. … Minister De Block wil ouders zoals Ann Ceurvels geruststellen. “De maatregel geldt niet voor psychiatrische ziekenhuizen, maar alleen voor de kinderpsychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen”, zegt haar woordvoerster. “Vlaanderen kampt met een tekort aan plaatsen in de dagopname op die afdelingen. De minister wil 142 bijkomende plaatsen financieren, bovenop de 146 die er nu zijn. Alleen zijn we er bij het opmaken van het kostenplaatje op gebotst dat de financiering scheef zat, en dat trekken we nu gelijk. Dat betekent dat we van 16 personeelsleden per dagplaats naar 13,5 gaan. Om tot een ideale financiering te komen, hebben we bovendien de federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen advies gevraagd.” “Met andere woorden: we herzien de financiering juist om tot een correctere situatie te komen. Daarom is het voortaan ook mogelijk om bijkomende plaatsen te creëren in de kinder- en jeugdpsychiatrie, terwijl er tot nu een budgettaire stop was.” Pag. 4