De Commissie Sociale Zaken gaf vandaag, op 13 april 2016, haar goedkeuring voor de aanpassing van de berekeningswijze van de bijdrage die werkgevers moeten betalen in geval van overmatig gebruik van de economische werkloosheid. De berekening van deze bijzondere bijdrage gebeurt vanaf nu op kwartaalbasis...