De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid krijgt in februari 2017 een nieuwe directeur-generaal gezondheidszorg, Pedro Facon. Hij vervangt de huidige directeur-generaal Christiaan Decoster die met pensioen gaat. Pedro Facon (35) is momenteel kabinetschef gezondheidszorg bij Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg. Maggie De Block: “Pedro...