Vandaag hebben de volksvertegenwoordigers in plenaire zitting de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en zijn aanpassingen besproken. Psychotherapie wordt opgenomen in de wet als een gespecialiseerde behandelvorm die in eerste instantie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die een bijkomende opleiding genoten. "De...

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar regionale ministers van Volksgezondheid hebben in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren goedgekeurd. De Gids bevat een algemeen kader en 36 concrete acties. De realisatie van de acties wordt...