Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, neemt akte van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Het wetsartikel over de omschrijving en uitoefening van de psychotherapie is in afwachting van een definitieve uitspraak tijdelijk geschorst, in zoverre...

Podologen zullen nog voor het einde van dit jaar erkenning kunnen aanvragen. De ministerraad heeft vandaag twee koninklijke besluiten goedgekeurd van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Beide KB’s zorgen voor de inwerkingtreding van eerdere KB’s over de uitoefening van het beroep...

Vandaag hebben de volksvertegenwoordigers in plenaire zitting de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en zijn aanpassingen besproken. Psychotherapie wordt opgenomen in de wet als een gespecialiseerde behandelvorm die in eerste instantie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die een bijkomende opleiding genoten. "De...

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Zo wordt psychotherapie gedefinieerd als een behandelvorm voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen; psychotherapeut wordt geen...