Team maggie

Kabinetschefs

Axel Delvoie
Directeur beleidscel Sociale Zaken

Bert Winnen
Directeur beleidscel Volksgezondheid

Communicatiecel

Tijs Ruysschaert

Audrey Dorigo