De terugbetaling van psychologische zorgen in de eerste lijn gaat begin volgend jaar van start. Omdat het budget beperkt is, is gekozen om de terugbetaling in eerste instantie voor te behouden aan volwassen van 18 tot en met 64 jaar. Jaarlijks zullen zo’n 120.000 volwassenen met vaak voorkomende psychische aandoeningen tot maximum acht consultaties bij een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog terugbetaald krijgen.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Ik ben zeer blij dat we psychologische hulp toegankelijker kunnen maken voor de burger. Met het budget dat vandaag voorhanden is kunnen we al een verschil maken voor zowat 120.000 mensen. De komende jaren zal de overheid extra budget moeten vrijmaken, zodat we laagdrempelige psychologische zorg kunnen terugbetalen aan álle Belgen die daar nood aan hebben.”

Volwassenen

De regering trekt 22,5 miljoen euro op jaarbasis uit voor de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn. Die beslissing is historisch; het is de eerste keer dat de overheid budget vrijmaakt voor de terugbetaling van laagdrempelige psychologische zorg. Het huidige budget is ontoereikend om de terugbetaling te organiseren voor iedere burger die daar nood aan heeft, maar door te focussen op volwassenen van 18 tot en met 64 jaar wil minister De Block al een verschil maken voor deze groep.

Minister De Block: “Kinderen, jongeren, volwassen, 65-plussers: iedereen heeft recht op laagdrempelige, toegankelijke psychologische zorg. Als we de terugbetaling meteen voor al deze groepen wilden regelen, kwamen we met het huidige budget op minder dan 1 sessie per patiënt. Dat is te weinig om een verschil te maken. We hebben daarom gekozen om de terugbetaling eerst uit te werken voor volwassenen met een ‘common mental disorder’. Het zorgaanbod voor deze groep is de voorbije jaren goed uitgebouwd, waardoor we hen op korte termijn kunnen helpen. De volgende stap is om extra middelen te vinden om de terugbetaling uit te breiden naar ouderen, kinderen en jongeren.”

Eerste stap

In tussentijd is het aan alle betrokkenen om het zorgaanbod voor deze groepen verder uit te breiden en te organiseren. Deze legislatuur ligt de focus op de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. In 2015 stelden minister De Block en de regionale ministers van Volksgezondheid hun gezamenlijke beleidsvisie voor op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. In vergelijking met het begin van deze legislatuur investeert minister De Block bijna 30 miljoen extra per jaar om deze sector te versterken.

Ook het aanbod voor 65-plussers, die vaak specifieke noden hebben, verdient extra aandacht. Het is aan de verschillende overheden en de sectoren van de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg om het aanbod verder uit te bouwen en te organiseren, zodat de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg ook naar deze groep kan worden uitgebreid wanneer er extra budget vrijkomt. Op vraag van minister De Block leverde het Federaal Kenniscentrum eerder dit jaar een studie af die de verdere uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen kan ondersteunen.