‘Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud’

Geplaatst op 02 april, 2020 om 18:09

Min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers krijgen een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. “Iedereen verdient toegang tot laagdrempelige psychologische zorg, jong en oud. Dat brengen we vandaag in orde”, aldus minister De Block.

Een jaar geleden startte het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg voor volwassenen. Minister De Block: “De lancering van dat project was de cruciale eerste stap op weg naar de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn voor álle burgers. Het is fantastisch nieuws dat we dat nu versneld kunnen uitbreiden naar alle leeftijden. Als regering hebben we dat vandaag solidair beslist, in het belang van het mentaal welzijn van iedereen. De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen en die willen we zo goed mogelijk helpen opvangen, met de hulp van de klinisch psychologen en orthopedagogen op het terrein.”

De uitbreiding naar alle leeftijden komt er na de eerdere beslissing om vanaf nu ook videoconsultaties bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te betalen. Op die manier kunnen mensen psychologische zorg inschakelen zonder dat ze zich daar fysiek voor moeten verplaatsen. De terugbetaling geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik.

Meer info

Burgers die meer informatie willen over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn kunnen contact opnemen met hun huisarts of de arbeids- of preventiearts op het werk. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen aankloppen bij de overheid via info-psy@health.fgov.be of bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio.

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

De conventie rond de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg ging een jaar geleden van start: 18- tot 65-jarigen kunnen sindsdien rekenen op terugbetaalde hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Dat geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Mensen hebben recht op maximaal 8 sessies per jaar, na verwijzing door een huisarts. Per sessie betaalt de patiënt € 11,2 uit eigen zak, wie recht heeft een verhoogde tegemoetkoming € 4. De rest van het bedrag krijgt klinisch psycholoog of orthopedagoog rechtstreeks van de overheid.

De conventie is nu uitgebreid naar min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers. Naast een huisarts kan de verwijzing ook gebeuren door een preventie- of arbeidsarts.