Terugbetaling weesgeneesmiddelen: Nederland en België stappen samen naar farmasector

Geplaatst op 20 april, 2015 om 11:00

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale zaken en haar Nederlandse collega Edith Schippers hebben beslist dat ze samen zullen onderhandelen met farmaceutische bedrijven over de terugbetaling van weesgeneesmiddelen. Maggie De Block: “Samen slepen we meer uit de brand voor onze patiënten die aan zeldzame ziektes lijden.”

Op de informele Europese top in Riga, Letland, hebben ministers Schippers en De Block vandaag, 20 april 2015, hierover een protocolakkoord ondertekend.

De Nederlandse en Belgische van Volksgezondheid bespreken deze gezamenlijke aanpak sinds december van vorig jaar. Hun diensten werken de praktische actiepunten voort uit zodat volgend jaar, in 2016, gezamenlijk naar farmaceutische bedrijven kan worden gestapt. Het initiatief start met een pilootproject dat beide ministers daarna zullen evalueren.

De aanpak van Maggie De Block en Edith Schippers wekt ook de belangstelling van andere lidstaten. Schippers en De Block hopen dat die andere lidstaten zich bij het initiatief zullen aansluiten.

Lagere prijs

Weesziektes zijn zeldzame ziektes die minder dan vijf op honderdduizend mensen treffen. Er bestaan ongeveer 8.000 weesziektes waarvoor momenteel amper 150 geneesmiddelen op de markt zijn.

Naar schatting lijden 30 miljoen Europeanen aan één van die 8. 000 weesziektes. Omdat dit naar verhouding toch weinig patiënten zijn, kan een firma maar vrij weinig doses van een weesgeneesmiddel verkopen en bijgevolg ligt de prijs vaak zeer hoog.

Maggie De Block: “Tegenwoordig maken landen elk apart afspraken met de farmaceutische bedrijven. Samen vertegenwoordigen we meer patiënten en kunnen we een lagere prijs bedingen.”

Voor de betrokken bedrijven zijn er ook pluspunten: ze hoeven maar één dossier in te dienen voor beide landen en ze hebben meteen toegang een groter aantal patiënten. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben al laten weten dat ze willen meestappen in het pilootproject.

Afstemmen

De Nederlands-Belgische plannen gaan veel verder dan gezamenlijke onderhandelingen. Op termijn willen beide landen ook gegevens uitwisselen, registers delen en evaluatiemethodes op elkaar afstemmen. Bedoeling is ook samen na te gaan welke innovatieve geneesmiddelen er de komende jaren op de markt zullen komen en hoe Volksgezondheid in beide landen zich daarop best voorbereidt.