Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen

Geplaatst op 15 september, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft 470 voorstellen ontvangen op haar oproep voor thema’s voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. De reacties komen uit alle mogelijke hoeken: van patiënten zelf, van ziekenhuizen, van verpleegkundigen, van artsen, van de industrie, van verenigingen voor thuiszorg  en bijvoorbeeld ook van OCMW’s.  

Maggie De Block: “Het zijn creatieve en innovatieve voorstellen die aantonen dat onze mensen op het terrein klaarstaan om te veranderen. “

De voorstellen gaan over tal van onderwerpen zoals aangepaste opvang in een andere omgeving dan het ziekenhuis (thuishospitalisatie, zorghotels, …)  en taakafspraken tussen ziekenhuizen en andere zorgverleners, ondersteund met e-gezondheidsapplicaties. In totaal hebben 219  personen of organisaties gereageerd op de oproep; velen hadden meerdere suggesties.

Selectie

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft alle voorstellen ingezameld. De beleidscel van minister De Block en een  overleggroep met vertegenwoordigers van de artsen, de ziekenfondsen en de ziekenhuiskoepels buigen zich de komende weken over die suggesties en zullen een aantal thema’s voor pilootprojecten selecteren. Eens de thema’s vastliggen, maakt de minister ze bekend en wordt een nieuwe oproep gelanceerd, ditmaal voor concrete projecten rond de geselecteerde thema’s.

Een aantal van de ingediende voorstellen houdt geen rechtstreeks verband met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Minister De Block: “Maar ze zijn ook interessant en waardevol. We kunnen ze zeker meenemen in onze andere grote werven zoals het project e-gezondheid of geïntegreerde zorg voor chronische patiënten.                                                                                                                                                                                         

Hervorming nodig

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is één van de prioriteiten in de huidige legislatuur. De noden van de patiënten zijn veranderd, onze samenleving telt steeds meer ouderen en chronisch zieken die een ander soort zorg vragen, en er worden tal van vernieuwende behandelingen ingevoerd. Tegelijkertijd blijkt uit de MAHA-studies van Belfius dat jaarlijks meer en meer ziekenhuizen in het rood eindigen: 28 op 92 in 2012 en 40 op 92 in 2013.

De hervorming is in de steigers gezet om de financiering van de ziekenhuizen duurzaam en gezond te maken en om de plaats van onze ziekenhuizen in een snel veranderend zorglandschap te herbekijken.

Nieuwe en innovatieve ideeën zullen eerst via pilootprojecten getest worden. Deze pilootprojecten worden via een aangepast model gefinancierd zodat het mogelijk is voor ziekenhuizen en andere zorgverleners om deel te nemen.

Na een evaluatie beslist de overheid of en welke projecten ze op ruimere schaal zal invoeren.