Thuisverpleegkundigen hoeven eID patiënten niet meer in te lezen om verspreiding van virus te voorkomen

Geplaatst op 17 maart, 2020 om 18:10

Thuisverpleegkundigen hoeven de eID van hun patiënten momenteel niet meer in te lezen bij de toepassing van de derdebetalersregeling. Het gebruik van een kaartlezer en ander elektronisch materiaal bij verschillende patiënten zou het virus immers verder kunnen verspreiden.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Thuisverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor heel wat mensen die niet of minder mobiel zijn, is hun hulp cruciaal. Dat geldt nog meer in de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden. Om hen en hun patiënten zo goed mogelijk te beschermen, laten we de verplichting om de eID van patiënten in te lezen tijdelijk vallen. Via materiaal zoals een kaartlezer zou het virus zich immers verder kunnen verspreiden, en dat moeten we zoveel mogelijk vermijden. Het Riziv onderzoekt ook of we nog andere maatregelen kunnen treffen om onze zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.” 

Thuisverpleegkundigen zijn sinds 1 oktober 2017 verplicht om de patiënten te identificeren via hun elektronische identiteitskaart. Die verplichting geldt als ze de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij rekent de thuisverpleegkundige de kosten voor de gezondheidszorgverzekering rechtstreeks aan het ziekenfonds aan, zodat de patiënt enkel het remgeld hoeft te betalen.

Omzendbrief

Om een eID in te lezen, zijn een kaartlezer en een toestel zoals een tablet nodig. Omdat het virus zich via die “dragers” zou kunnen verspreiden naar de thuisverpleegkundige zelf en/of naar andere patiënten, versoepelt het Riziv de regels. Thuisverpleegkundigen kunnen de identiteit van hun patiënt tijdelijk manueel invullen als ze de derdebetalersregeling toepassen. Daarover is zopas een omzendbrief naar alle thuisverpleegkundigen in ons land vertrokken.

De uitzondering gaat meteen in en geldt zolang de coronacrisis loopt. Het Riziv zal alle thuisverpleegkundigen ruim op tijd op de hoogte brengen wanneer de normale regeling opnieuw van kracht wordt.

Andere maatregelen

Het Riziv onderzoekt momenteel welke andere maatregelen het kan nemen om onze zorgverleners te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19. Gisteren werd beslist dat artsen een vergoeding van 20 euro krijgen voor telefonische consulten in het kader van de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De patiënt betaalt daar niets voor.