Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid: hierop inzetten blijft nodig!

Geplaatst op 10 oktober, 2020 om 09:36

Vandaag sluit de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid af. Dit jaar stond het thema “veerkracht” centraal. Er werden tal van (online) workshops en infosessies georganiseerd. “Het is zeer belangrijk om mentale problemen serieus te nemen. Ook tijdens de coronacrisis moeten mensen de weg vinden naar hulpverlening. We kunnen het belang van de geestelijke gezondheid niet voldoende onderstrepen”, stelt Maggie De Block.

Tijdens de coronacrisis maakte toenmalig minister De Block het mogelijk om teleconsultaties te organiseren. “Op die manier kwamen we tegemoet aan de vraag van op het veld om die noodzakelijke zorg te blijven voorzien”, legt De Block uit. Uit getuigenissen van zorgverleners blijkt dat hun digitale ervaringen vaak positief zijn, voor henzelf maar ook voor hun cliënten.

Na decennia waarin de geestelijke gezondheidszorg een beetje stiefmoederlijk is behandeld, zijn er afgelopen jaren grote stappen gezet in deze o zo cruciale sector.

  • Kwaliteit

Na meer dan 20 jaar kreeg het beroep van klinisch psycholoog eindelijk de erkenning die het verdient. Voor de psychologen een broodnodige officiële erkenning van hun meerwaarde, voor hun cliënten een betere garantie op kwaliteitsvolle zorg.

  • Dicht vangnet

Ook qua organisatie hebben is er heel veel werk verzet. De netwerken geestelijke gezondheidszorg zijn vandaag een vaste waarde. Voor kinderen jongeren is er eenzelfde systeem op poten gezet. En om de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen te verbeteren, hebben we een rapport met beleidsaanbevelingen laten voorbereiden door het Federaal Kenniscentrum. Het gaat om de uitbouw van een zo dicht mogelijk vangnet op het terrein waarmee we zoveel mogelijk mensen die psychische hulp nodig hebben kunnen opvangen. Psychiatrische centra, centra geestelijke gezondheidszorg, psychologen in de eerste lijn, mobiele equipes… functioneren daarbij als schakels van dezelfde ketting.

  • Terugbetaling

Last but not least hebben we de eerste stappen gezet om psychologische hulp in de eerste lijn terug te betalen. Omdat het budget dat we kregen beperkt was, zijn we begonnen met de terugbetaling voor volwassenen. Maar tijdens de coronacrisis hebben we dat kunnen uitbreiden naar álle leeftijden.

Meer budget De Croo I

Volstaan die investeringen en hervormingen? “Zeker niet, maar we zijn onmiskenbaar op de goede weg. Laat nu alsjeblieft niemand meer op “pauze” duwen. Ik ben dan ook tevreden te lezen dat er in het nieuwe regeerakkoord sprake is van meer middelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Ik wens mijn opvolger meneer Vandenbroucke alle succes met dit belangrijke thema!”, besluit De Block.

 

Anoniem praten over uw zorgen of problemen?

Anoniem praten over uw zorgen of problemen kunt u via verschillende hulplijnen en chatboxen.

  • Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst, die u bijstaat als u het moeilijk hebt. 24 uur op 24 kunt u via het nummer 106 uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. U kunt ook chatten met een van de deskundige vrijwilligers. Chatten kan op woensdag vanaf 15u, en op de andere dagen vanaf 18u.
  • Awel de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, is een laagdrempelige hulplijn voor jongeren. Het nummer 102 is elke dag bereikbaar van 16 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. De chat is elke dag bereikbaar van 18 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen.
  • Wie met zelfmoordgedachten kampt kan terecht op 1813.be. 1813.be is ook dag en nacht gratis en anoniem te bereiken op het nummer 1813. U kunt ook elke dag van 18u30u tot 22u chatten met een deskundige vrijwilliger. U kunt ook mailen met 1813.