Tobe Steel, De Tijd, CD&V gromt over uitbolpremie De Block

Geplaatst op 12 juli, 2017 om 00:00

Ze wil dat werknemers aan het einde van hun loopbaan wat gas terug kunnen nemen, zodat ze het tot hun pensioen volhouden. Bedrijven die dat willen, moeten personeel vanaf 60 jaar een premie kunnen geven om een deel van het loonverlies te compenseren als ze vier vijfde gaan werken, geen nachtwerk meer doen, een functie met minder verantwoordelijkheid opnemen of jongere collega’s gaan coachen. Om dat systeem aantrekkelijk te maken, wil de minister de premie vrijstellen van sociale bijdragen. … De Block meent dat haar voorstel budgetneutraal is. Het inkomensverlies voor de sociale zekerheid door het rustiger werken zou worden gecompenseerd doordat mensen het langer volhouden om te werken en dus ook langer sociale bijdragen betalen. ‘Door aan het einde van de loopbaan iets minder te werken of in een minder zware functie kunnen mensen langer mee en vermijden we dat ze op een uitkering terugvallen’, klinkt het op het kabinet van De Block. … Bij het voorstel van De Block is er geen sprake van een overheidsuitkering. De premie wordt betaald door de bedrijven. De Block gaat nog met minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bekijken of de uitbolpremie naast een sociale vrijstelling ook een fiscaal voordeel kan krijgen. Pag. 7