Tobe Steel, De Tijd, Zelfstandigen krijgen sneller uitkering bij ziekte

Geplaatst op 20 oktober, 2017 om 00:00

De federale regering zette daar gisteren het licht voor op groen tijdens de ministerraad. De halvering van de zogenaamde carenzperiode zonder uitkering is een maatregel uit het Zomerakkoord van de regering-Michel. ‘Door de carenzperiode te halveren willen we zelfstandigen beter beschermen’, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). … Volgens de prognoses zal de maatregel positieve gevolgen hebben voor 17.000 zieke zelfstandigen. De regering heeft een budget van 9,4 miljoen euro uitgetrokken voor de extra ziekte-uitkeringen. De zelfstandigenorganisatie Unizo noemt het een belangrijke stap vooruit in de gelijke behandeling van zelfstandigen en werknemers. Pag. 6