Sinds deze zomer kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden jaarlijks 6.000 euro onbelast bijverdienen via het nieuw statuut ‘plussen’. Het maximumbedrag per maand wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken naar 1.000 euro voor specifieke activiteiten. Het maximum per jaar blijft op 6.000 euro. “Vooral de sportsector vraagt naar meer flexibiliteit omdat dit beter aansluit bij hun werking”, vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Het maandelijks bedrag wordt verhoogd voor volgende profielen binnen het verenigingwerk:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Er zijn heel wat gevallen denkbaar waarbij een verhoging van het maximale maandelijkse bedrag wenselijk is. “Neem nu iemand die in de zomer 3 weken verlof neemt om een sportkamp te organiseren”, licht de Block toe. “Met een vergoeding van 50 euro per dag komt het totaal voor die periode op 750 euro.”

Werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden komen in aanmerking voor dit nieuwe statuut. Voor de registratie van deze activiteiten is met www.bijklussen.be een gebruiksvriendelijke toepassing gelanceerd.

Het statuut plussen omvat naast het verenigingswerk ook occasionele diensten van burger tot burger en het systeem van de deeleconomie waar particulieren via erkende deelplatformen diensten aan elkaar kunnen leveren.