Transparante medewerking van alle partijen kan leiden tot oplossing voor dubbeltal studenten geneeskunde

Geplaatst op 18 mei, 2017 om 00:00

“We werken zeer ernstig aan een oplossing van de dubbele cohorte of het dubbel aantal studenten geneeskunde dat in 2018 afstudeert en een stageplaats nodig heeft. Eén enkele oplossing is er niet; ik kijk eerder naar een combinatie van maatregelen. En we zullen er maar in slagen dit op te lossen als iedereen flexibel en transparant meewerkt, in het belang van onze studenten en patiënten,” stelt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

In 2018 studeert een dubbeltal van artsen af omdat een vorige regering beslist heeft de studies geneeskunde van zeven naar zes jaar te herleiden. Deze studenten moeten in de loop van 2017 een stageplaats kiezen maar door het dubbeltal riskeren er onvoldoende plaatsen te zijn.
Het feit dat in de Franse Gemeenschap de quota tot voor kort niet gerespecteerd werden, bemoeilijkt de zaak.

Maggie De Block: “Onze prioriteit is, tijdelijk, extra kwaliteitsvolle stageplaatsen creëren in het belang van de patiënten en van de onze kandidaat-artsen die we de best mogelijk opleiding moeten geven. Maar het is moeilijk navigeren in een dossier waar je niet beschikt over exacte cijfers. De faculteiten geneeskunde hebben ons nog steeds niet de volledige gegevens over hun opleidingsnetwerken meegedeeld ondanks herhaaldelijk aandringen. We hebben dus nog geen zicht op het reële aantal beschikbare stageplaatsen.”

De minister wijst erop dat alle betrokken partijen ook bereid moeten zijn alle mogelijkheden te bespreken zoals de objectieve vaststelling dat het dossier van de stageplaatsen ingenomen door niet EU-stagiairs een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing.

Het afschaffen van de 000-Riziv-nummers behoort niet tot die mogelijke oplossingen. De 000-Riziv-nummers geven artsen met een basisopleiding wel een – weliswaar beperkte – toegang tot de nomenclatuur. Zij mogen bijvoorbeeld consultaties houden en aanrekenen en zij hoeven helemaal niet onder voogdij van een andere arts te werken.

Minister De Block wil tot slot werken aan een financieel luik van de oplossing maar daar moeten reële cijfers en een stevig plan met kwalitatieve stages tegenover staan.