Trends, ‘Samenwerken in plaats van concurreren’

Geplaatst op 16 februari, 2017 om 00:00

Infohos Services is een IT-dienstenleverancier in de ziekenhuissector. Het Actieplan e-Gezondheidszorg 2013-2018 van minister Maggie De Block (Open Vld) biedt heel wat kansen voor het bedrijf uit Oostkamp. Onder impuls van de federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zag het Actieplan e-Gezondheidszorg 2013-2018 het licht. Het bevat twintig actiepunten om de gezondheidszorg te digitaliseren. Een van de sleutelpunten is het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarin alle medische gegevens van de patiënt digitaal worden bewaard. Pag. 93