Triagecentra vanaf maandag financieel ondersteund

Geplaatst op 22 maart, 2020 om 19:56

Vanaf morgen, maandag 23 maart, wordt een soepel administratief en financieel kader ingevoerd voor de triagecentra voor Covid 19 patiënten. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor de volle 100% focussen op de zorg voor patiënten. Het RIZIV heeft deze regeling uitgewerkt samen met de FOD Volksgezondheid en in samenspraak met het werkveld.  

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Zorgverleners moeten zich vandaag meer dan ooit volledig kunnen focussen op de zorg voor hun patiënten. Deze maatregel voor de triageposten past in dat kader. Het is niet de eerste ondersteunende maatregel en het zal ook niet de laatste zijn. Samen met onze administraties werken we keihard aan andere maatregelen om zoveel mogelijk last weg te nemen van de schouders van onze zorgverleners.”

De triagecentra zijn specifiek opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met Covid-19, na verwijzing door een arts. Die patiënten hoeven zo niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis te gaan, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden ze vanuit een centrum naar het ziekenhuis verwezen voor hospitalisatie. De centra zijn een initiatief van artsen en overheden.

Om het werk van de zorgverleners in de centra zo goed mogelijk te ondersteunen, nemen het Riziv en de FOD Volksgezondheid een reeks maatregelen die morgen, 23 maart 2020, in werking treden.

Coördinatie en financiering van de ‘triagecentra’

  • De Fod Volksgezondheid en het RIZIV stellen een database samen die de betrokken initiatieven inventariseert (met contactadressen en verantwoordelijke). De betrokken triagecentra krijgen een volgnummer. Zo’n database is belangrijk om een goed overzicht te hebben van het volledige aanbod en laat ook toe om alle centra snel te contacteren als dat nodig is.
  • We stellen een eenvormig honorarium vast voor de artsen die werken in deze centra. Dat bedrag stemt overeen met het bedrag van een consultatie van een geaccrediteerde huisarts.

De coördinerende zorgverleners en de verpleegkundigen en paramedici krijgen een forfaitair honorarium per dagdeel. De overheid voorziet ook in een forfaitaire tegemoetkoming voor het administratief personeel in de centra.

  • Om de administratie tot het uiterste minimum te beperken, kunnen centra met een wekelijkse verzamelstaat werken:
  • Verstrekkingen van artsen: wekelijks stelt het triagecentrum een verzamelstaat op, die ze overmaken aan het Riziv. Deze verzamelstaat bevat de naam en Rizivnummer van de arts, de naam en INSZ-nummer (of geboortedatum) van de patiënt. Om dat zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft het Riziv een modeldocument opgemaakt dat alle centra maandag ontvangen.
  • Coördinatie: wekelijks stelt het triagecentrum een verzamelstaat op die ze aan het Riziv overmaakt. Deze verzamelstaat bevat per dagdeel enerzijds de naam van de coördinerende arts of artsen en anderzijds de namen van de personeelsleden die desgevallend de administratieve ondersteuning verzekeren. Het Riziv verdeelt het modeldocument voor die verzamelstaat maandag onder alle centra.

Deze maatregelen treden in werking op maandag 23 maart 2020 vanaf 8 uur.

Pakket aan ondersteunende maatregelen

De ondersteuning voor de triagecentra komt bovenop een reeks andere ondersteunende maatregelen voor zorgverleners in de strijd tegen Covid-19. Zo krijgen artsen intussen een vergoeding voor telefonisch medisch advies in het kader van de behandeling van Covid-19, door de creatie van 2 tijdelijke nomenclatuurcodes. Thuisverpleegkundigen hoeven uitzonderlijk de eID van hun patiënten niet meer in te lezen. En de ziekenhuizen kunnen rekenen op een voorschot van 1 miljard euro zodat ze hun personeel zeker kunnen blijven betalen in deze moeilijke periode.

Zorgverleners met vragen over de maatregelen tijdens deze COVID 19- crisis kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

Overige info rond COVID19 is te vinden via info-coronavirus.be of via 0800 14 689 van 8u tot 20u